Snyggt och prydligt på Skolfederations Anvisningstjänst

2 jul, 2018

När en organisation laddar upp sitt metadata på Skolfederation ansvarar man även för att det är korrekt. Det är dessutom viktigt att se till att våra svenska skrivtecken (å, ä och ö) blir rätt i metadatat och visas korrekt i Skolfederations Anvisningstjänst (Discovery Service). Testa gärna i Trial-miljön innan ni laddar upp ert metadata i Produktionsmiljö så allt är rätt och ser snyggt och prydligt ut i Anvisningstjänsten.