Seminarie om Användare och grupper i digitala läromedel

20 mar, 2018

Foto från tidigare ERFA i Alingsås, 2016.

Den 23 april 2018 arrangerar Skolfederation ett seminarium för implementationen av Användare och grupper i digitala läromedel. Seminariet arrangeras i Helsingborg i Elite Hotel Marina Plaza’s lokaler.

Nedan är agendan samt inbjudan hittar du här.

Syftet är att etablera en branschstandard för utbyte av provisioneringsinformation mellan skolhuvudmän och leverantörer. Detta seminarium riktar sig till skolhuvudmän som tillsammans med leverantörer vill utveckla och implementera standarden.

Välkommen!

 

12:00 – 13:00 LUNCH
13:00 – 14:00 Inledning om höstens POC, vårens implementation och varför vi arrangerar seminariet
Om SS 12000 – Palle Girgensohn, PingPong
14:00 – 14:20 KAFFEPAUS
14:20 – 15:20 Ängelholm om status – Bengt Wällstedt
Alingsås om status – Christian Alfredsson
Föreningen Sambruk – Claes-Olof Olsson
15:20 – 15:30 PAUS
15:30 – 16:45 Diskussioner samt fånga frågeställningar
Hur behöver vi jobba vidare
Bästa sätt att koordinera arbetet
Tillgängliggöra dokumentation
Förväntat resultat av implementationen
16:45 – 17:00 AVSLUTNING