Internetdagarna närmar sig

2 okt, 2017

IIS populära årliga konferens Internetdagarna innehåller i år två spår på temat skolan och digitaliseringen.

Tisdagen 21 november ägnas åt Skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet. Varmt välkommen till en dag med centrala aktörer där vi även får ta del av goda exempel från skolhuvudmän. Viktiga frågor som förändringstakt och samordning står i fokus. Spåret är för dig som är intresserad av utvecklingen inom skolans digitalisering, oavsett om du jobbar inom verksamheten eller på IT-sidan.

Läs mer och anmäl dig här

Skolspåret dagen före, måndagen 20 november, fokuserar på undervisning och det digitala lärandet under ledning av Kristina Alexanderson, IIS. Mer information om spåret hittar du här: Vad innebär digital kompetens i skolan.