Botkyrka visar vägen

26 sep, 2017

Erfa i Botkyrka här med SKL och Skolverket

”Kan vi, så kan vem som helst!” Det finns inga ursäkter eller undanflykter i Botkyrka kommun, bara svar på hur och varför samt för vems/vilkas skull det är som de digitala satsningarna görs… Se, lär och kopiera!

Erfarenhetsutbyte om skolan och det digitala lärandet med Botkyrka kommun som värd i Hallunda Folkets Hus 2017-09-14. På bilden från vänster: Tony Mc Carrick, Botkyrka kommun, Anna Carlsson, SKL, Emanuel Ksiazkiewicz, Botkyrka kommun och Peter Karlberg, Skolverket.

Spellista med fyra filmer (två före lunchpaus och två efter). Presentationsmaterialet från dagen finns länkat i programmet nedan.

Hålltider i programmet
09.30 Välkomna till Botkyrka Emanuel Ksiazkiewicz, ordf. i utbildningsnämnden.
10.00-10.30 Lärandet i en digital värld, nu och i framtiden Kristina Alexanderson, IIS.
11.00-12.15 Botkyrka kommun:
Strategi för lärande i en digital värld Tony Mc Carrick, IT-strateg.
Botkyrkas digitala ekosystem med Skolfederation i navet Tony Mc Carrick.
Pedagoger visar hur de jobbar Per Berggren och Åse Leijon, förstelärare.
IT-stöd och Utbildningsförvaltningens erfarenheter Jan-Anders Kangas, systemarkitekt.
13.15 Status Skolfederation och aktuella utvecklingsområden Robert Sundin, IIS.
13:40 Digitalisering i samhällsperspektiv Johanna Karlén, SKL och Anna Carlsson, SKL.
14:10-14:50 Förändringstakten i Sverige och i omvärlden Peter Karlberg, Skolverket.
14:50-15:30 Paneldebatter och frågestund.

Resultat av mentimeter över förändringshastigheten.