Häng med på ERFA:n var du än är

8 sep, 2017

Tony Mc Carrick och Kristina Alexandersson inför Erfa i Botkyrka 2017

Här kan du se filmerna från erfarenhetsutbytet i Botkyrka den 14 september

Erfarenhetsutbyte i Hallunda Folkets Hus 2017-09-14.

Spellista med fyra filmer (två före lunchpaus och två efter):

 

Presentationsmaterialet från dagen finns länkat i programmet nedan.

Hålltider i programmet
09.30 Välkomna till Botkyrka Emanuel Ksiazkiewicz, ordf. i utbildningsnämnden.
10.00-10.30 Lärandet i en digital värld, nu och i framtiden Kristina Alexanderson, IIS.
11.00-12.15 Botkyrka kommun:
Strategi för lärande i en digital värld Tony Mc Carrick, IT-strateg.
Botkyrkas digitala ekosystem med Skolfederation i navet Tony Mc Carrick.
Pedagoger visar hur de jobbar Per Berggren och Åse Leijon, förstelärare.
IT-stöd och Utbildningsförvaltningens erfarenheter Jan-Anders Kangas, systemarkitekt.
13.15 Status Skolfederation och aktuella utvecklingsområden Robert Sundin, IIS.
13:40 Digitalisering i samhällsperspektiv Johanna Karlén, SKL och Anna Carlsson, SKL.
14:10-14:50 Förändringstakten i Sverige och i omvärlden Peter Karlberg, Skolverket.
14:50-15:30 Paneldebatter och frågestund.

Resultat av mentimeter över förändringshastigheten.

På fotot överst: Tony Mc Carrick, Botkyrka kommun och Kristina Alexanderson, IIS.