ERFA med eleverna i fokus

15 aug, 2017

Tony Mc Carrick och Kristina Alexandersson inför Erfa i Botkyrka 2017

Botkyrka kommun arrangerar tillsammans med IIS den 14 september ett erfarenhetsutbyte om digitaliseringen, Skolfederation och lärande i en digital värld.

Efter att Utbildningsförvaltningen i Botkyrka har arbetat med digitalisering i skolan under ett antal år har man nu utvecklat och vässat sin strategi ytterligare ett snäpp.

– En lärdom är att tydliggöra ansvarsområdena i den digitala världen. Kommunerna måste prioritera eleverna nu! Det finns inga ursäkter längre, menar Tony Mc Carrick (bilden), IT-strateg på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Kristina Alexanderson, pedagog i grunden och som sedan 2009 driver bland annat Webbstjärnan på Internetstiftelsen i Sverige, IIS, instämmer.

– Vi måste ändra fokus från oss vuxna till barnen när det gäller digitaliseringen. Både när det gäller skolan och de omvälvande samhällsförändringar som står för dörren. Barnen lever redan i en helt annan värld och det är ett faktum som de flesta av oss vuxna inte greppat, säger Kristina Alexanderson (bilden).


Erfarenhetsutbyte 14 september
Mer om hur Botkyrka, som är en av tjugo kommuner i SKL:s satsning Smartare Välfärd, arbetar praktiskt och hur deras nya strategi ser ut presenteras på ERFA i Hallunda Folkets Hus den 14 september (se nedan).

Botkyrka kommun kommer att dela med sig av:
– Strategi för lärande i en digital värld
– Pedagoger och elever visar hur de jobbar
– IT-stöd och Utbildningsförvaltningen berättar om erfarenheter och arbetssätt
– Botkyrkas digitala ekosystem med Skolfederation i navet (se illustration nedan).

 

 

Representanter från SKL och Skolverket medverkar och ca 20 leverantörer kommer att finnas på plats. Se hela programmet (uppdateras löpande) och anmäl dig här senast 11 september.