Från 0 till 200 medlemmar

22 jun, 2017

Agneta Wistrand, IIS
Foto av Per-Ola Mjömark 

Från att de första visionära medlemmarna tecknade sina medlemskap i slutet av 2012, har Skolfederation nu en riktigt stor bas av över 200 medlemmar – 140 stycken skolhuvudmän och 61 tjänsteleverantörer som förser skolorna med ett brett spektra av digitala verktyg och läromedel.

Det har blivit möjligt för elever och lärare på många håll runt om i landet att endast göra en inloggning i sin vanliga skolmiljö och därigenom komma åt alla sina e-verktyg utan att behöva ange några fler id:n och lösenord.

Ibland tänker jag på de leverantörer och skolhuvudmän som var med från början och la grunden till Skolfederation. Redan då såg de klart att om vi ska kunna utnyttja alla de fantastiska e-tjänster som växer fram för skolan så måste tillgången vara både enkel och säker. Tillsammans med SIS och IIS togs då federationen fram, och de första medlemmarna anslöt sig.

Det är dessa visionärer jag tänker på, som första medlem har man ju absolut noll nytta av federationen eftersom man inte har någon att federera med! Men de hade bilden som nu är dagens verklighet, en väl etablerad federation spridd över hela landet.

Fortsättningen tror jag blir spännande, idag är intresset stort bland både medlemmar och samverkande organisationer för att vidareutveckla federationen.

Även inom skolvärlden blir vi mer internationella, och då är standarder som Skolfederation bygger på mycket viktiga.

Att interfederera Skolfederation med andra federationer kanske inte är så långt borta, och fullt möjligt tack vare standardiseringen. Vi ser ett stort engagemang för att tillsammans möjliggöra skolans digitalisering, och det tycker jag känns väldigt lovande. I det perspektivet är Skolfederation självklart bara en av många pusselbitar, men dock en viktig sådan.

Det är bara för oss att fortsätta alltså – nu full fart mot 300 medlemmar!

Agneta Wistrand är tjänsteägare för Skolfederation och har arbetat för federationsoperatören IIS sedan 2013.