Öppen standard för läromedel?

13 jun, 2017

Seminarium om öppen standard för digitala läromedel

Det har länge saknats standarder för digitala läromedel vilket gör det krångligt för huvudmän, skolor och lärare att skaffa och att använda digitala läromedel.

Läromedelsföretagens branschorganisation Svenska Läromedel vill nu bidra till att ta fram en öppen och användbar standard för alla. Man befarar annars att den för användarna krångliga hanteringen kan utgöra ett hinder för utvecklingen av digitala läromedel och tjänster. Idag står digitala läromedel endast för 8% av försäljningen.

– Skolfederation möjliggör single sign-on men utan förprovisionering och livscykelhantering av användarkonton är det ändå mycket besvärligt, säger Rickard Vinde, VD för Svenska Läromedel som idag har 14 medlemsföretag.

Olika aktörer har påbörjat arbeten där proprietära (icke öppna) standarder förekommer.

– Det vore värdefullt om det gick att ta de grundläggande attributen och kunna samlas runt en allmänt erkänd och internationellt förankrad öppen standard, fortsätter Richard Vinde. Därmed skulle man förenkla hanteringen av digitala läromedel för alla!

Svenska Läromedel arrangerade i samarbete med Skolfederation ett seminarium för att diskutera möjligheterna att ta fram en pilotstudie med öppen standard för administration av digitala läromedel. Till seminariet som hölls hos IIS i Hammarby sjöstad den 2 juni var läromedelsföretag, huvudmän, Skolverket och andra relevanta aktörer på plats för att i samverkan gå vidare.

På seminariet presenterades ett förslag till en attributsprofil i kombination med en federationslösning som Jakob Schlyter på Kirei och Palle Girgensohn från SIS arbetsgrupp har tagit fram. (I SIS:s nya standard för informationstransport, Skolschema, finns de nödvändiga grupp-attributen för bland annat livscykelhantering.)

– Vi efterlyser nu fler aktörer, huvudmän och läromedelsleverantörer, som är intresserade av att medverka till en pilotstudie, säger Rickard Vinde.

Läs mer och anmäl intresse!

Från vänster i bild: Stefan Halén, IIS, Palle Girgensohn, SIS arbetsgrupp, Rickard Vinde, Svenska Läromedel och Jakob Schlyter, Kirei.