En bästa praxis för elevlegitimation

17 maj, 2017

Seminarium om svensk elevlegitimation

Behovet av säker identifiering och tvåfaktorsinloggning har under våren diskuterats i Skolfederations forum. Därför höll IIS i maj en workshop på temat.

Även den kommande dataskyddsförordningen (GDPR) som ställer höga krav på en säker och ordnad hantering av personuppgifter och identiteter i skolan är något som Skolfederations medlemmar ställer frågor kring. En ”bästa praxis” skulle kunna vara en viktig del i kunskapsuppbyggnaden och kvalitetsarbetet bland skolhuvudmän och även underlätta stort vid upphandlingar.

Under en förmiddag dryftade deltagare från leverantörer, integratörer, skolhuvudmän, Skolverket, SKL, E-legitimationsnämnden, Sunet och IIS skolans specifika behov och krav på en möjlig elevlegitimation, men även skolvärldens gynnsamma förutsättningar som utfärdare av sådana.

En bästa praxis för svensk elevlegitimation


Bred uppslutning gav många infallsvinklar

Seminariet bekräftade att det finns ett stort intresse av att ta fram en bästa praxis för en elevlegitimation. Med så många olika aktörer på plats knådande i ämnet kom ett brett spektrum av möjligheter och utmaningar upp till ytan:

”De alternativ för identifiering som finns idag är osäkra, omständliga och ställer särskilda krav på hårdvara (t ex USB-port, kortläsare eller tillgång till en laddad mobilenhet med täckning). För såväl offentliga som privata användarorganisationer spelar givetvis även kostnadsbilden en stor roll. Lärarna behöver avlastas i sin roll som ”lösenordshanterare” och inte åläggas mer administration, påpekade Skolverket. Och hur bör egentligen en tvåfaktorlösning fungera i praktiken för att vara användbar ute i skolverkligheten – bland barn, ungdomar och vårdnadshavare?”

– Det var en stor uppslutning kring mötet idag, vilket bekräftar att identifiering är en aktuell och viktig fråga i dagens skolsverige, konstaterar Agneta Wistrand, tjänsteägare av Skolfederation. Roligt med ett stort engagemang, och förhoppningsvis mynnar detta ut i en praxis som alla kan enas kring.

– Vi kommer nu att kontakta skolhuvudmän och integratörer för att höra om deras intresse att delta i ett pilotprojekt. Vi återkommer med förslag till fortsättning, meddelar Agneta Wistrand. Intresserade att kan även anmäla sitt intresse direkt till oss på: info@skolfederation.se.

Här hittar du anteckningarna från seminariet.