Kurser i Skolfederation

11 jan, 2017

Kurstillfällen för höstterminen är nu spikade. Kurserna hålls hos IIS i centrala Stockholm.

Du hittar anmälningslänk och mer information om kurserna i vårt kalendarium.

Efter kursen ska deltagaren förstå Skolfederations uppbyggnad, ha en grundläggande förståelse för SAML 2.0 och tekniken för Skolfederation, veta hur man planerar för införande, vara orienterad om säkerhets- och ansvarsfrågor och känna till var man hittar viktig information och dokumentation.

Kurserna vänder sig främst till dig som arbetar med skolförvaltning, IT eller som tjänsteleverantör till skolan.