Vad det talades om…

22 nov, 2016

skolfederation panel på IND16

Ta del av sändningen från en hel dag om Digitaliseringens möjligheter i skolans värld! Konferensen arrangerades av Skolfederation under Internetdagarna 2016.

Gå till evenemangssidan för att se klipp och ladda ner talarnas presentationer.

Peter Karlberg från Skolverkets utvecklingsavdelning berättar om Skolverkets vision för 2017-2020 och de nationella strategierna som krävs. I visionen för skolan tar man tillvara digitaliseringens möjligheter så att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. IT-strategen Tony Mc Carrick visar sedan hur man i Botkyrka förverkligat detta under året och nu bygger ett digitalt ekosystem.

Dagen modereras av Marie Spetz, som varit aktiv i de flesta nationella IT-satsningar riktade mot skolan och därtill lett implementeringen av skolportalen i Helsingborg. (Det senare är ett av Skolfederations goda exempel som du kan läsa mer om här.)

Ingen Skolfederation utan samverkan och standard! Här får vi bland annat veta hur det gick till när ett antal mindre kommuner bestämde sig för att federera, samarbeta över gränserna och helt sonika gick ihop och bildade sin egen ”IT-avdelning”.

Mats Östling, en av initiativtagarna till Skolfederation, leder panelen om beställarkompetens med bland andra Jonathan Lindholm från Alingsås och det prisbelönta skolprojektet Arena för lärande, tidigare nämnda Tony Mc Carrick samt Johanna Karlén, SKL, som fått svenska skolor att ta ”IT-tempen” med LIKA-verktyget (ett stöd för rektor, förskolechef och förvaltning att fokusera på rätt saker, att prioritera insatser och aktiviteter).

Konferensen strömmades direkt den 22 november.

Du vet väl att du kan dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter med: #skolfed @skolfederation på twitter (eller på facebook.com/skolfederation).