En heldag om skolans digitalisering

11 nov, 2016

Strategier, beställarkompetens, initiativ och verktyg för en smartare skola. Välkommen till Digitaliseringens möjligheter i skolans värld! Vi ses på Stockholm Waterfront tisdagen den 22 november.

Nedräkningen har börjat! Här följer några av godbitarna ur programmet.

Peter Karlberg från Skolverkets utvecklingsavdelning berättar om Skolverkets vision för 2017-2020 och de nationella strategierna som krävs. I visionen för skolan tar man tillvara digitaliseringens möjligheter så att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. IT-strategen Tony Mc Carrick visar sedan hur man i Botkyrka förverkligat detta under året och nu bygger ett digitalt ekosystem.

Dagen modereras av Marie Spetz, som varit aktiv i de flesta nationella IT-satsningar riktade mot skolan och därtill lett implementeringen av skolportalen i Helsingborg. (Det senare är ett av Skolfederations goda exempel som du kan läsa mer om här.)

Ingen Skolfederation utan samverkan och standard! Här får vi bland annat veta hur det gick till när ett antal mindre kommuner bestämde sig för att federera, samarbeta över gränserna och helt sonika gick ihop och bildade sin egen ”IT-avdelning”.

Mats Östling, en av initiativtagarna till Skolfederation, leder panelen om beställarkompetens med bland andra Jonathan Lindholm från Alingsås och det prisbelönta skolprojektet Arena för lärande, tidigare nämnda Tony Mc Carrick samt Johanna Karlén, SKL, som fått svenska skolor att ta ”IT-tempen” med LIKA-verktyget (ett stöd för rektor, förskolechef och förvaltning att fokusera på rätt saker, att prioritera insatser och aktiviteter).

Hela programmet, mer information och anmälan hittar du här: Internetdagarna.se