Botkyrka lanserar tionde anslutna tjänsten

23 mar, 2016

Tillgänglighet och inkludering har varit ledorden i Botkyrka kommuns arbete med Skolfederation, menar Tony McCarrick, IT-strateg på utbildningsförvaltningen. I dagarna lanserar de den tionde tjänsten via Skolfederation.

Botkyrka kommun har kommit långt i användandet av Skolfederation och nu i dagarna lanserar de sin tionde tjänst via Skolfederation. Projektet har genom effektivt arbete gått väldigt snabbt från den första kontakten med Skolfederation på Skolfederationsdagen 2014. Första tjänsten de anslöt var lärportalen Vklass och därefter rullade det på – Inläsningstjänst, Liber Espresso och MV-Nordic som har talsyntestjänster. Sedan anslöt de i rask takt ytterligare fem tjänster. Nu senast är det Stockholms universitet som de slutit avtal med så att de studenter som är på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Botkyrka kommun enkelt ska kunna logga in på universitetets VFU-portal med hjälp av Skolfederation.

Trots att resan från intresse till anslutning av flera tjänster gått snabbt så menar Tony på att det inte har varit så svårt.

– Vi började arbetet med Skolfederation i november 2015 och vi har haft förmånen att vår infrastruktur var förberedd för anslutning. Vi tycker att arbetet har gått väldigt smidigt. Vi har använt oss av konsultföretaget Certezza som har varit mycket behjälpligt i detta.

Men Botkyrka kommun stannar inte upp och njuter av framgångarna utan siktar framåt. Vad är nästa steg?

– Vi ser arbetet med Skolfederation som en del av vår strategi för ett digitalt ekosystem där tillgänglighet oberoende av tid, plats och digital enhet är centralt. Nästa steg är eduroam, också det handlar om tillgänglighet. Menar man allvar med digitalisering så måste man adressera de här frågorna.

Tony ska närmast vidare till Singapore där han ska hålla ett föredrag med rubriken Learning in a digital age – a Swedish perspective där han kommer att lyfta fram arbetet med digitala ekosystem och Skolfederation. Vi önskar honom lycka till!