Skolportal byggd med öppen källkod

15 feb, 2016

Alingsås kommun kommer att dela med sig av sina erfarenheter av skolportalen Arena i det erfarenhetsutbyte som de arrangerar den 7 april. Vi har ställt några frågor om Arena till Susanne Bergqvist IKT-samordnare och Malin Hörstam organisationsutvecklare i Alingsås kommun.

Vill ni beskriva vad Arena är?
Arena för lärande är en portal för kommunens alla elever där de kommer åt digitala resurser så som läromedel och system. Målet är att så många som möjligt av kopplingarna ska ske via Skolfederation för att underlätta för eleverna.

Ni har använt er av öppen källkod, varför valde ni att gå den vägen?
Alingsås kommun är sedan många år en förespråkare för öppen källkod och kommunens intranät samt hemsida är uppbyggda i drupal. Därför kändes det naturligt att arbeta på samma sätt även i detta projekt.

Är denna lösning något som även andra kan använda sig av?
Ja, om någon skulle vara intresserad av vårt projekt kommer det finnas dokumentation att ta del av.

Hur många användare har Arena idag?
Alingsås har ca 4 500 elever från förskola till vuxenutbildning och samtliga har tillgång till Arena för lärande.

Vad är nästa steg i ert arbete med Arena och federering?
Nästa steg i Arena för lärande är att bygga en portal där vårdnadshavare får en samlad bild över allt som rör deras barn i den pedagogiska verksamheten, allt från förskola upp till gymnasium. I federationsarbetet är nästa steg att knyta ihop samtliga av de digitala resurser vi har till Arena för lärande via Skolfederation.

På erfarenhetsutbytet i Alingsås medverkar även andra användarorganisationer som diskuterar federativt arbete och användningen av digitala läromedel. Du är varmt välkommen!