Skolfederation sänker trösklarna

13 nov, 2015

Enkel åtkomst till de digitala resurser man behöver är av stor betydelse. Därför är Skolfederation en värdefull komponent i den svenska skolan, menar Peter Karlberg på Skolverket.

Peter Karlberg har länge arbetat med frågor kring användandet av IKT i utbildningssammanhang, med fokus på skolan. Först som studentrepresentant på Lärarhögskolan i Stockholm, därefter på Utbildningsdepartementet, ett forskningsinstitut och numera Skolverket.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram nationella utvecklingsprogram. Ett av de områden som särskilt pekats ut är it som pedagogiskt och administrativt verktyg. Vad innebär det här rent konkret tror du?

–Förhoppningsvis innebär det två saker: För det första att vi lyckas integrera digitaliseringsfrågor i alla skolutvecklingsprogrammen, det kommer att finnas ett antal. För det andra att vi skapar ett särskilt skolutvecklingsprogram avsett just för att ge möjligheter att arbeta med digitaliseringen för såväl lärare som skolledare. I det hoppas jag man kommer att finna användbara resurser som stöd för det kollegiala lärandet nära knutet till klassrumspraktiken med ingångar från den egna undervisningspraktiken.

När du pratade i Boden nyligen framhöll du Skolfederation som en viktig del i att sänka trösklarna för skolans digitalisering. Har du lust att berätta lite mer om hur du tänker?

–En mycket viktig fråga är att sänka trösklarna i utvecklingen av skolans digitala praktik. Det gäller direkt i undervisningssituationen där enkel åtkomst till de digitala resurser man behöver är av stor betydelse. Då får sådant som att administrera lösenord, manuellt mata in grupper och liknande inte vara vägen – lika viktigt som att man måste ha teknik som bara fungerar. Hos de huvudmän som ansluter sig till Skolfederationen behöver man inte lägga den typen av arbete på lärarna utan kan sköta sådant i de egna systemen. Det minimerar också arbetet med administration av användare hos leverantörer av lärresurser/läromedel vilket gör att dessa kan fokusera på det innehåll och de tjänster de erbjuder. Att Skolfederationen också erbjuder anslutning till Eduroam är ju dessutom en fantastisk bonus – ger elever och skolpersonal möjlighet att logga in på en massa wifi-nät runt om både i Sverige och resten av världen.

Du var även med på erfarenhetsutbytet i Helsingborg tidigare i år. Är det något speciellt du tar med dig från dessa två träffar i form av tankar och idéer?

–För mig är det mycket intressant att möta representanter från många huvudmän, både för att det ger möjlighet att berätta om sådant som vi arbetar med på Skolverket och framförallt för att det ger en inblick i de frågor som man arbetar med. Det senare bidrar till vårt arbete med att identifiera områden där vi kanske kan bidra. Särskilt viktigt för mig är att lära mer om de olika förutsättningar olika huvudmän har, inte minst inför vårt arbete med nationella strategier där likvärdighetsfrågorna kommer högt på dagordningen.