Nytt inspirationsmaterial på vår webb

15 sep, 2015

Vi har uppdaterat vår webbplats med nytt material för att ge inspiration och stöd i arbetet med att komma igång med Skolfederation!

Materialet bygger på erfarenheter från Helsingborgs stad. I Helsingborg startade digitaliseringen av skolan redan 2009. Tack vare deras öppenhet och vilja att dela med sig kan alla som vill nu ta del av deras erfarenheter, rekommendationer och framgångsfaktorer.

Vi har tagit fram en mall för projektplan för anslutning till Skolfederation som bygger på den projektplan som Helsingborgs stad använde i sitt arbete och kan användas som en hjälp för att ansluta sig till Skolfederation.

Vi har även sammanställt Helsingborgs erfarenheter från arbetet med projekt Skolportal, en gemensam plats med en inloggning och medlemskap i Skolfederation. Ta del av deras rekommendationer och framgångsfaktorer samt tips på vad man ska tänka på och vad man ska undvika.

Foto: Kristina Alexanderson.