10 procent av grundskoleeleverna har över 6 inlogg i skolan

15 sep, 2015

IIS nya rapport ”Eleverna och internet 2015” presenterar hur elever i olika åldrar använder internet i skolan och på fritiden. En nyhet i årets rapport är statistik om inloggning och hur de hanterar lösenord.

Rapporten ”Eleverna och internet 2015” är en fördjupning av IIS årliga undersökning ”Svenskarna och internet 2015” (som ges ut senare i höst) och baserar sig på den primärdatainsamling som gjordes under första halvåret 2015.

Tillgång till internet och datorer i grundskolan

I stort sett alla elever på högstadiet och i gymnasiet har tillgång till internet i skolan, men på mellanstadiet tycks tillgången minska och ligger nu på 78 procent.

På mellanstadiet är det vanligast med delade klassuppsättningar med datorer (69%) och på högstadiet har hela fyra av tio elever tillgång till en egen dator. Men fortfarande saknar var tionde elev i grundskolan tillgång till en dator, trots att läroplanen kräver att eleverna ska få tillgång till modern teknik för sitt lärande.

Inlogg och lösenordshantering

Grundskoleeleverna har i genomsnitt två konton i skolan där de måste använda lösenord för att komma in. Vanligast är det med ett konto (39%), två konton (22%) eller tre konton (13%). Men hela 10 procent av grundskoleeleverna har 6 eller fler konton i skolan där de ska ange lösenord för att komma in, 5 procent har 6-9 konton och 5 procent har 10 eller fler konton.

Generellt har eleverna dock fler konton privat än i skolan, i genomsnitt har de drygt 6 konton privat där de behöver ange lösenord för att komma in.

Hela 45 procent av eleverna brukar dessutom återanvända samma lösenord på flera ställen. Tre av tio har ibland samma lösenord på flera ställen, en av tio har mer sällan samma lösenord och 15 procent uppger att de aldrig har samma lösenord på flera ställen.

Det finns alltså ett behov av tjänster som hjälper elever att skapa en enkel och säker inloggning. Ett bra steg på vägen för att underlätta elevernas digitala skolvardag är att få fler skolhuvudmän och e-tjänsteleverantörer att bli medlemmar i Skolfederation. Med Skolfederations lösning kan eleverna få en enda inloggning till alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet.

Läs mer

Rapporten Eleverna och internet 2015 finns som webbversion! På http://eoi2015.iis.se/ går det att söka och sortera statistik på olika ämnen och dela diagram från rapporten eller ladda ner rapporten som pdf.