Kathryn Parsons om onlineutbildningar

8 sep, 2015

Du som går på Svenskt federationsforum på årets Internetdagarna har även möjlighet att lyssna på Kathryn Parsons som är grundare av det digitala utbildningsföretaget Decoded.

Läs mer om Svenskt Federationsforum här.

Kathryn var 2011 en av medgrundarna till Decoded i Storbritannien, med en vision om att sprida Digital upplysning (Digital Enlightenment) genom en förståelse för världen av kod, data och tekniken bakom skärmen.

– Vi började med en observation. Varenda bransch, vartenda yrke och till och med vårt eget beteende höll på att omformas och omtolkas genom teknikens filter. Och ändå, hur många av oss här i världen skulle ärligt kunna säga att vi förstod tekniken bakom skärmen? Mindre än en procent? År 2011 gav vi oss själva ett omöjligt uppdrag. Skulle du kunna förmedla till en person som inte kan något alls om kod … självförtroende eller kunskaper om kod … på en dag. Att omvandla dem under kort tid från att vara passiva åskådare till den digitala världen till att bli aktiva deltagare.

– Det var svårt att övertyga människor om att lära sig i början. Varför skulle man behöva förstå vad som finns under motorhuven om man kör bilen? Det var vad jag brukade få höra. Som saker har förändrats. Under det senaste året har vi knäckt mysterierna inom svartkonsterna kod, data, hackande och mer därtill för mer än 3 000 företag i över 40 länder över hela världen. Och hela den brittiska kod-communityn gick ihop och lyckades genomdriva att kod skulle bli ett av ämne på den nationella läroplanen i Storbritannien i september 2014. Både utbildningsvärlden och arbetslivet håller på att förändras, det här är bara toppen av ett isberg vad gäller att tillgodose ett enormt globalt behov av att tänka i nya banor när det gäller talanger och kunskaper i alla åldrar och i alla stadier inom arbetslivet.

I en intervju nyligen sa du att du skulle vilja se fler investeringar i kunskapsekonomin. Vad är det du anser saknas?

– Morgondagens arbeten skrivs i dag. En nyligen gjord studie från Oxford Martin Institute uppskattade att 47 procent av jobben lätt skulle kunna ersättas av maskiner i fortsättningen. Det finns en snabbt växande efterfrågan och ett icke tillfredsställt behov av dataforskare och programmerare som kommer att fortsätta öka under de närmaste åren, och dessutom finns det ett akut behov av digitalt ledarskap – ledare med kunskaper om teknik och som är trygga i att fatta beslut på alltmer digitaliserade arbetsplatser.

– Det har aldrig funnits ett så stort behov av att investera i att lära om människor i yrkeslivet, att främja och identifiera diverse talanger inom olika branscher, utbilda styrelser, ledare och myndigheter. ”Utbildning och utveckling” och ”samhällsansvar” har traditionellt sett inte stått i centrum inom näringslivet. De finns sällan representerade på styrelsenivå, och investeringarna i båda är ofta reserverade för ett exklusivt fåtal på företagen eller ett litet antal välgörande ändamål. Vi ät på väg mot en värld med föränderliga behov av talanger och akuta brister, och där syfte, värderingar och påverkan blir allt viktigare för att skapa meningsfulla anställningar.

– Jag tror att vi kommer att skönja en tidpunkt där ”utbildning” inte längre är begränsat till den traditionella klassrumsmiljön och sällsynta utbildningsdagar med jobbet, utan i stället kommer att betraktas som en viktig resa mot att göra det möjligt för människor att överleva och blomstra i en digital värld. Och ses som ett ansvarsområde som alla företagsledare måste investera i, både inom och utanför den egna organisationens väggar.

Du har också sagt att tekniken borde vara ett ofattbart demokratiskt verktyg, men att det bevisligen i stället skapar enorma klyftor i samhället. Hur kan vi lösa det problemet?

– Det återstår ännu att förverkliga Tim Berners-Lees vision om att ”This Is For Everyone” (Det här är för alla) i fråga om kön, åtkomst, geografi, ålder, mångfald och mer därtill. Det här är ett av de mest demokratiska verktygen som finns. Nuförtiden kan man lära sig allting online, och potentialen för online-utbildning växer. Om en ung flicka på landsbygden i Indien kan uppleva och lära sig samma nivå av datorvetenskap online som en Harvard-student … vad är det då som hindrar henne från att göra det? Självförtroende, ett stödjande nätverk, tillgång till finansiering, förebilder? Tekniken kan lösa en del av de här problemen men inte alla, vi behöver människor också.

Vad planerar du att tala om under din keynote-session i Stockholm?

– Varför framtiden är skriven i kod. Och hur vi kan försäkra oss om att vi alla tar del i denna framtid.

Slutligen, är det här första gången du är i Stockholm? Hur ser du på att besöka Skandinavien i november?

– Kallt! Jag ska se till att klä mig varmt, äta mycket köttbullar och dricka många glas vodka (fast inte innan jag ska upp på scenen).