Goda exempel från Sandviken

2 sep, 2015

På årets Skolfederationsdag i Stockholm kommer bland annat Mick Hellgren från Sandviken att tala. Vi passade på att fråga honom om vad som är  på gång där denna termin, speciellt när det kommer till att vidareutveckla skolarbetet med hjälp av IT. 

Program och anmälan till Skolfederationsdagen.

Man har en mycket intensiv höst framför sig i Sandviken. Kunskapsförvaltningen går in i Office365 för att kunna erbjuda lärare och elever en kraftfull och säker arbetsmiljö.

–Självklart lägger vi mycket tid och energi på att hitta nya och snabba sätt att kommunicera med varandra för att öka det kollegiala utbytet och lärandet. Vi är mycket nyfikna på hur vi kan använda funktionerna i Office365 för att skapa fler tillfällen för formativ bedömning, ökat samarbete och effektiv kommunikation, förklarar Mick Hallgren som är strateg på kommunen.

Mick Hellgren.

Mick Hellgren.

–Till det arbetar vi självklart med att identifiera och söka upp kraftfulla digitala läromedel och göra dem enkelt tillgängliga för våra användare. Här är våra lärare och pedagoger ovärderliga i deras sökande – utifrån de behov de har. När vi tittar på digitala verktyg börjar vi alltid med att säkerställa att de i första hand är molnbaserade, plattformsoberoende och vid behov, anslutna till Skolfederation.

Hur har mottagandet varit så långt

–Om det är mottagandet av Skolfederation du tänker på är den upplevelsen ingenting som våra användare funderar över mer än att de alltid kan logga in i de tjänster de behöver med samma självklarhet som att alla elever och lärare i Sandvikens kommuns skolor har egna datorer.

Vilka frågor tycker du ska lyftas på Skolfederationsdagen?

–Under Skolfederationsdagen ska det bli intressant att få ta del av läromedelsproducenternas erfarenheter och utmaningar – och självklart få lyssna på de andra kommunernas lösningar och frågor. Att få resonera kring framtidens läromedelsstrategier i denna kontext är en ynnest som fler borde få ta del av. Det skulle även vara intressant att få ta del av eventuella projekt kring mobilitet och hur kommuner, läromedelsproducenter och Skolfederation kan arbeta vidare med att göra läromedel fullt ut tillgängliga oavsett plattform.