Allt fler ser fördelar med eduroam

4 jun, 2015

Skolhuvudmän i Skolfederation erbjuds en unik möjlighet att även bli medlem i eduroam och få tillgång till ett världsomspännande trådlöst nät. Nyligen bestämde sig Ängelholms kommun för att teckna medlemskap.

Eduroam (education roaming) är ett världsomspännande samarbete inom forsknings- och utbildningsvärlden för att kunna samutnyttja varandras trådlösa internet (WiFi). Tjänsten möjliggör för studenter, forskare och personal att på ett enkelt och säkert sätt få åtkomst till internet via andra medlemmars WiFi.

Tack vare ett samtrafikavtal mellan Skolfederation och Sunet är eduroam nu även tillgängligt för grund- och gymnasieskolor som en del inom Skolfederation. Mer information om denna tilläggstjänst samt priser hittar du här. För närvarande är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Linköpings kommun, Minervaskolan i Umeå och Ängelholms kommun medlemmar.

Varför valde Ängelholms kommun att gå med i eduroam?

– Vi vill gärna gå med i eduroam dels för att förenkla för lärarstudenter som praktiserar hos oss, dels för att vi tror att tillgång till eduroam kan vara attraktivt för våra äldre elever och även för att det gör att vi kan ”städa” bland våra trådlösa nät, berättar Bengt Wällstedt IT-samordnare på Ängelholms kommun.

Hur planerar ni att använda det i skolan?

– Vi tänker ersätta alla SSID (Service Set Identifier) utom ett öppet gästnät så att alla enheter inom skolan, såväl skolans som privatägda, ska ansluta till eduroam, säger Bengt Wällstedt.

Till andra skolhuvudmän inom Skolfederation som funderar på att bli medlemmar i eduroam är hans tips att börja med att tänka igenom en rad praktiska frågor. Till exempel:

  • Hur ska enheterna komma på eduroam första gången?
  • Hur ska eduroam-identiteten se ut?
  • Hur ska eduroam-identitetens livscykel se ut?
  • Hur ska man hantera icke-personliga enheter?

– Det finns en del att fundera på. Inga konstigheter kanske men sådana frågor måste vara genomtänkta innan man kör på. Hjälp ifrån en oberoende expert (en som inte säljer något) kan vara värdefullt när dessa frågor behandlas, menar Bengt Wällstedt.

Foto: wifi av gunes t, CC BY-NC-SA 2.0.