Skolfederation deltog på KommITS

6 maj, 2015

KommITS är en användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i IT-frågor. Vårens konferens blev en naturlig mötesplats för kommunal IT och alla dess leverantörer.

KommITS vårkonferens i Göteborg samsas kommunala IT-chefer och strateger med en uppsjö av tjänsteleverantörer från olika delar av landet.

–Jag pratade med en person på SKL en gång som sa att KommITS är en intresseförening för kommunala IT-chefer. Men vi har försökt och lyckats bredda oss. Vi har exempelvis även många tekniker som besöker oss, förklarar Christian Bonfré som är vice ordförande i KommITS.

Hur har konferensen gått hittills tycker du?

–Det har gått väldigt bra, över förväntan! Vi har fått bra och positiv respons från leverantörer och deltagare. Jag pratade igår med en utställare som till att börja med varit lite tveksam till att delta, men nu tyckte det var jättebra. Här umgås man nämligen med kunden, fångar dem och gör dem intresserade. Så vill vi att det ska kännas för våra utställare, det ska finnas ett intresse för att visa lösningar för kunden som de behöver.

Du jobbar själv som IT-chef i Svenljunga kommun till vardags. Vad händer hos er på federationsfronten?

–Vi jobbar med federeringslösningar, jag tror att de är framtiden. Tyvärr är det inte alltid som leverantörer av system förstår vad en federation är för något. Det kan verka komplext och problematiskt att sätta upp. Där tror jag att standardiseringar och enklare gränssnitt är lösningen.

–Att sätta upp en federerad lösning borde vara som att sätta upp en VPN-tunnel, man behöver inte göra det svårare. Marknaden behöver öppna sina säkerhetssystem mot standarder, något som kommer att ske i framtiden. Både myndigheter och SKL är väldigt drivande, och har förstått att det behöver ske en förändring.

Bilder från KommITS, 5-7 maj 2015