Medlemskap ger fördelar för större kommuner

22 apr, 2015

Både Göteborg och Helsingborg har valt att ansluta sig till Skolfederation. I båda städerna arbetar man brett med teknisk infrastruktur och pedagogiska frågor, där ett medlemskap ger flera fördelar.

BILD: #322 Lilla Bommen, Göteborg av Mikael Miettinen. CC BY 2.0

Helsingborgs stad förstod att en anslutning till Skolfederationen skulle kunna förenkla för elever att kunna förflytta sig mellan olika system utan att behöva logga in sig på nytt.

–Detta i kombination med en SSO-lösning som Visma levererat innebär att våra lärare och elever idag går till en webbsida ”skolportalen” och loggar in sig med sitt användarnamn och lösenord för att nå ett par av våra verksamhetssystem, säger Marie Spetz som jobbar som pedagogisk utvecklingskonsult på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.

Medlemskap som underlättar

Helsingborgs stad arbetar brett med både teknisk infrastruktur och pedagogiska frågor. Enligt Marie Spetz kan man även se andra fördelar med ett medlemskap i Skolfederation, inte minst för stadens alla pedagoger.

–Det blir ännu mer påtagligt för dem när vi anslutit leverantörer av digitala läromedel också. De slipper då kontohantering för eleverna och upplevelsen blir att man når allt från ett ställe med en inloggning.

Låser inte upp sig

Det finns samtidigt en vinst med att Helsingborg som huvudman inte behöver bekymra sig om avtal, som reglerar teknik och juridik mellan leverantörerna, utan att Skolfederation hanterar detta.

–På samma sätt ser jag det som en stor fördel att på ett enkelt sätt kunna lägga till och ta bort system i vår skolportal efterhand som behoven förändras och marknaden utvecklas, säger Marie Spetz.

Det innebär att Helsingborgs stad inte låser upp sig till en viss leverantör utan istället är fria att pussla som man vill om leverantören är ansluten till Skolfederation.

–Det kan också underlätta vid upphandlingar att vi kan ställa tydliga och enhetliga krav kring standarder och teknik.

Göteborg utvecklar verksamheten

Även flera kommuner på västkusten har anslutit sig till Skolfederation, bland annat Göteborgs stad som ser medlemskapet som ett sätt att underlätta för den pedagogiska verksamheten. I Göteborg vill man underlätta för den pedagogiska verksamheten att få åtkomst till resurser som finns på internet.

–Det ligger i linje med våra mål för hur vår verksamhet skall utvecklas och förnyas, förklarar Ylva Bergstedt, systemansvarig för utbildningsområdet i Göteborgs stad.

–Vi vill om möjligt federera in fler digitala läromedel i vår lärplattform för att underlätta för den pedagogiska veksamheten i vår stad, förklarar hon.