Fokus på pedagogik – inte teknik

1 apr, 2015

I Sundsvalls kommun har arbetet med att använda digitala lösningar i skolan pågått sedan 1990-talet och 2010 var alla klassrum i kommunens 40 skolor digitaliserade.

För att få en inloggning för allt inleddes implementationen av Skolfederation hösten 2012. Och i år införs Eduroam för Sundsvalls skolpersonal och alla elever.

Testet av federationslösningen Skolfederation inleddes hösten 2012 och skedde i samverkan med de två stora läromedelsförlagen Gleerups och Studentlitteratur, IT-organisationen i Sundsvall och teknikleverantörerna IST och Mobility Guard.

–En viktig framgångsfaktor i arbetet med att ansluta till Skolfederation har varit vår tydliga vision – en inloggning för allt. En annan viktig del är att vi har gjort grundarbetet ordentligt och har vår egen metadatakatalog, säger Lennart Henriksson, IT-samordnare för utbildningsfrågor i Sundsvalls kommun.

Han poängterar att det i grundarbetet är viktigt att göra bas- och standardattribut på en gång.

–Det blir ett tuffare genomförande, men man tar sig hela vägen fram. Välj inte några specialanpassade lösningar mot någon leverantör, det är mitt råd till andra som står inför ett införande. Det är ingen svår match att ansluta Skolfederation och endast använda ”enkla” attribut kopplat till en individ, motsvarande de som ofta finns i AD och ändå använd för att autentisera lärare och elever. Utmaningen ligger i mer komplexa attbribut kring roller och kursgrupper.

–Vi har haft väldigt stor nytta av att vi har en egen metadatakatalog och en egen databas där vi hanterar alla våra 15 000 elever. Vi har alla attribut på ett ställe, vilket absolut är att rekommendera. I vårt fall har vi också ett mycket gott samarbete med kommunens it-service, förklarar Lennart Henriksson.

Fokus på pedagogik – inte teknik

Sedan federationen infördes har arbetet gått vidare med fokus på pedagogik. Lennart Henriksson beskriver hur pedagogerna utvärderar material och hur man har hittat nya sätt att stödja elever med särskilda behov i samarbete Gleerups och med stöd av Specialpedagogiska myndigheten.

–Ett exempel på nya arbetssätt är användningen av plattor och Google translate för högstadieelever med ett annat modersmål och bristande kunskaper i svenska. Vi såg att de hade svårt att tillgodogöra sig undervisningen i NO och nu kan de använda alla digitala läromedel översatta till sitt eget modersmål parallellt med den svenska läromedelstexten. Det finns stöd för ett 60-tal olika språk, berättar Lennart Henriksson.

Självklart har man gjort upptäckter i arbetet som har krävt tekniska justeringar, men sedan ett år tillbaka ligger inte längre fokus på tekniken utan på det pedagogiska arbetet.

Universitetslösning för kommunens skolor

I december inleddes ett nytt projekt för att införa Eduroam i kommunens alla skolor. Eduroam är ett samarbete med högskolor och universitet världen över och gör att man med en inloggning kan nyttja varandras trådlösa nätverk. Det finns nu som tilläggstjänst för Skolfederations medlemmar.

På samma sätt som när Skolfederation testades samarbetar Lennart Henrikssons enhet med kommunens it-service samt system- och tjänsteleverantörer. Eduroam ska bli tillgängligt för alla personal och alla elever i kommunen under året.

–Det är roligt att universiteten vill dela med sig och i det här fallet är det verkligen en win-win situation för alla. Eduroam är en klockren lösning och att grund- och gymnasieskolan får tillgång vid sidan av universitetet i Sundsvall är mycket bra, avslutar Lennart Henriksson.