”Fler parter som samarbetar är bättre”

30 mar, 2015

Inför erfarenhetsutbytet i Helsingborg har vi pratat med Claes-Olof Olsson på Sambruk, en svensk intresseförening för kommunal samverkan kring utveckling av e-tjänster.

Sambruk har haft samarbetsprojekt inom skolområdet sedan föreningen  bildades, 2004.

–Våra projekt har omfattat bland annat e-tjänster för ansökan om plats i förskolan respektive gymnasiet, att skapa öppna gränssnitt mellan skolans grundläggande verksamhetssystem och andra kringsystem i omvärlden, samt att bygga en helt ny plattform för skoladministrativa system, förklarar Claes-Olof Olsson som är verkställande tjänsteman på Sambruk.

Hur ser du på Sambruks möjligheter och att arbeta med samverkansfrågor för skolan?

–Vi har en unik samverkansmodell, som möjliggör en öppen, transparent och effektiv samarbetsplattform, där flera kommuner kan samverka och även ta in flera olika leverantörer, som tillverkar e-tjänster, produkter och lösningar som effektiviserar skolans verksamhet. Vårt samarbetskoncept gör det möjligt för verksamhetsmänniskor (och IT-specialister, vid behov) att träffas, utbyta kunskap och erfarenhet och genom detta formulera bättre krav på IT-stöd som på ett väsentligt sätt förbättrar och utvecklar verksamheten och dess processer.

Hur ser du att samverkan inom skolan i Sverige borde drivas? Vem borde göra vad?

–Det är en mycket stor och komplex fråga. I grunden tror jag att skolan och vården har samma problem och utmaningar; man blandar ihop verksamheten och dess processer med teknikfrågor, det vill säga samma människor försöker ta ett slags helhetsgrepp utan att vara fullständigt insatta i respektive fackområdes förutsättningar och möjligheter.

Bäst (från mitt perspektiv) vore att utgå från skolans kärnprocess:

  • Att på ett effektivt och helst individuellt sätt bistå eleverna med förmåga att tillgodogöra sig kunskap – från en mångfald källor (bland annat läraren och skolan).
  • Med ovanstående som grund, fokusera på att ge skolan/läraren de bästa och mest effektiva verktygen att lösa uppgiften enligt ovan.
  • Skapa enkla, tydliga och transparenta stöd-/styr-/uppföljningssystem, som alla (skolan/kommunen/läraren/eleven/förälder/vårdnadshavare) har tillgång till (på olika, dedikerade detaljeringsnivåer), för att i realtid följa huvudprocessen enligt ovan och ”leveransen” är lika med resultatet. (Nota bene, med detta avses inte enbart betyg).

Är det några frågor som du ser som speciellt intressanta för er?

–Att arbeta för en ökad innovationsförmåga/-kraft/-villighet inom skolan – både från skolan/verksamhetens sida och från företag/leverantörerna. Men även att skapa lösningar som dramatiskt reducerar den administrativa bördan i skolan (och kommunerna i stort), för att kunna flytta resurser (pengar, personal) till mer produktiva, kreativa, värdeskapande aktiviteter/processer.

Hur ser du på samarbetet inom Skolfederation?

–Jag har ingen egen, praktisk eller konkret erfarenhet av arbetet med och inom skolfederation, men jag och Föreningen Sambruk är givetvis mycket positivt inställda till samarbete, flera parter som samarbetar blir alltid bättre (och mer kostnadseffektiva) än enskildas satsningar. Jag tror också starkt på att skapa tillfällen/möjligheter till praktiskt erfarenhetsutbyte – inte bara i seminariedagsformat – tillsammans med visst ”handgripligt” nära stöd i införandearbetet.