Erfarenhetsutbyte i Sundets pärla

25 mar, 2015

Den 23 april delar Helsingborgs stad med sig av sina erfarenheter kring digitaliseringen av skolan och medlemskapet i Skolfederation. Det är gratis att delta, men antalet platser är begränsat till 100 stycken.

Foto: Enter Helsingborg av Joakim Berndes. CC-BY 2.0.

Under erfarenhetsutbytet i Helsingborg bjuds det på en blandning av föredrag, presentationer, paneldebatter, mingel och utställning. Det berättar Marie Spetz, pedagogisk utvecklingskonsult och projektledare på skol- och fritidsförvaltningen i staden.

–Besökarna kommer få ta del av de erfarenheter vi gjort i Helsingborg kring införandet av vår Skolportal, som är den ingång vi använder för att nå våra federerade system. De kommer även att få möta olika personer från Helsingborg som huvudman, från Skol-och fritidsförvaltningen, elever, pedagoger, rektorer, samt vår IT-enhet och Skolportalssupport. De tjänsteleverantörer som Helsingborg anlitar är också inbjudna, förklarar Marie Spetz.

Vad är på gång i Helsingborgs stad just nu när det kommer till arbetet med Skolfederation?

–I dagsläget finns Unikum, Fronter och Skola 24 i vår Skolportal men det jobbas för fullt med färdigställa det sista för Studentlitteratur, Gleerups, Inläsningstjänst och SLI. När det är färdigt står det ytterligare tjänsteleverantörer på tur, det är verksamheterna själva som bestämmer vilka leverantörer de vill ha med i Skolportalen.

Vilka utmaningarna har ni upplevt så här långt?

–De största utmaningarna för oss som huvudman har varit att samordna och försöka se till att kommunikationen fungerar mellan alla inblandade aktörer. Ibland har det känts som att arbetet avstannat på grund av att man inte vet ”vem som har bollen”. Det har naturligtvis också varit en del rent tekniska utmaningar som framför allt har legat på leverantörerna.

Läs mer om erfarenhetsutbytet här.