Statlig myndighet ny medlem

10 mar, 2015

Nyligen blev Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som första statliga myndighet medlem i Skolfederation. Och snart blir de även de första som har dubbelt medlemskap.

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning, bland annat genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor och utveckling av tillgängliga läromedel. De menar att ”it kan innebära en fantastisk utvecklingsmöjlighet för barn och elever med funktionsnedsättning om it-miljön utformas så att den blir tillgänglig för alla”.

– Digitala miljöer och internet ger en grund till ökade möjligheter. Man kan till exempel få texten uppläst eller förstorad och man kan med hjälp av mus, pekskärm eller tangentbord navigera på olika sätt som inte är möjliga när det gäller tryckta böcker, förklarar Stig Andersson, samordnare digital läromedelsutveckling på SPSM.

Han arbetar främst mot förlag med hur man kan göra läromedel tillgängliga och menar att det är stora skillnader mellan vad man kan göra med en traditionell bok och ett digitalt läromedel.

– En lärobok kan inte göras jättetjock och är därför svårare att anpassa efter olika behov. Men digitalt material kan presenteras på olika sätt, man kan till exempel ha fler övningar och repetera saker på olika sätt, säger Stig Andersson.

För att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medför krävs dock att gemensamma standarder och rekommendationer följs. En utmaning för SPSM är därför att se till att kunskap om tillgänglighet sprids bland producenter och produktionsbolag. Stig Andersson anser visserligen att kunskapen har ökat de senaste åren, men eftersom det hela tiden tillkommer nya aktörer på marknaden är frågan ständigt aktuell.

Enklare inloggning och tillgång till eduroam fördelar

Nu har SPSM alltså som första statliga myndighet blivit medlem i Skolfederation. De kommer att vara med både i egenskap av skolhuvudman och som tjänsteleverantör.

– Vi har flera specialskolor och producerar även läromedel för smala målgrupper. Som myndighet vill vi ha enkel inloggning för alla tjänster, både som skolhuvudman och som tjänsteleverantör. Att man via Skolfederation kan få tillgång till eduroam är en annan fördel med medlemskapet, säger Stig Andersson.

Han tycker att det nu börjar bli självklart att man ska vara med. För att få en skola som är både tillgänglig och digitaliserad måste infrastrukturen fungera. Samtidigt betonar han att alla behöver vara med i federationen för att det ska bli riktigt lyckat.