Dags för årets första erfarenhetsutbyte

3 mar, 2015

Helsingborgs stad kommer i april att på hemmaplan dela med sig av sina erfarenheter kring digitaliseringen av skolan, och om sitt arbete med Skolfederation.

2015 års första erfarenhetsutbyte om Skolfederation hos Helsingborgs stad.

Här hittar du alla videoklipp från dagen.

Program för dagen:

09.00: Registrering och välkomstfika

10.00: Inledning och presentation av Helsingborgs stad som värd för erfarenhetsutbytet

Inledning, Marie Spetz, Helsingborgs stad
Vision för skolan; Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör, Johan Olsson, utvecklingschef, Helsingborgs stad
Om Skolfederation, Staffan Hagnell, Robert Sundin, .SE och Skolfederation

11.00: Teknisk utveckling för Skolfederation

Planering och vägval för utbildningsnät, teknisk lösning, attribut etc, Lars-Åke Nilsson, Marie Spetz, Pär Kristoffersson, Helsingborgs stad
Utformning av Helsingborgs stads skolportal, Fredrik Karlsson, Visma

12.00: Lunch. Stor lunchbuffé serveras av den lokala Restaurangskolan

13.00: Administrativa tjänster och digitala läromedel, möjligheter och lärdomar från Helsingborgs stad

Moderator: Mats Östling
Björn Dietmann, Unikum
Fredrik Karlsson, Visma
Jacob Westman, Nova Software
Jenny Linander, Studentlitteratur
Johan Busck, Fronter
Marcus Ander, Gleerups
Måns Larsson, SLI

14.00: Pedagogiska erfarenheter

Martin Carling med lärare och elever berättar om hur de arbetar med ”På riktigt” på Västra Berga skola

14.40: Fikapaus och mingel

15.10: Pedagogiska erfarenheter fortsättning

Strategier och ledarskap för digitalt arbete i skolan; Liselotte Johansson, rektor Högastenskolan

15.30: Samverkan för framgångsrik användning av IT i skolan

Panel: Hur kan vi dra nytta av varandras praktiska erfarenheter av modern teknik för att utveckla lärandet?

Moderator: Mats Östling
Agneta Wistrand, .SE och Skolfederation
Claes-Olof Olsson, Föreningen Sambruk
Johan Olsson, Helsingborgs stad
Lennart Henriksson, Sundsvalls kommun BOU
Peter Karlberg, Skolverket

Summering av dagen

16.00: Slut