Workshop om den nya standarden SCIM

28 jan, 2015

Många var nyfikna när .SE arrangerade en halvdag kring hur man använder SCIM – System for Cross-domain Identity Management – för livscykelhantering i federationer.

.SE arrangerade i januari en workshop för e-tjänsteleverantörer, integratörer och kravställare hos skolhuvudmän i Skolfederation. Syftet var att visa hur man använder den nya standarden SCIM, som ger möjlighet till förenklad användarhantering och hur man definierar användare och grupper.

Förhoppningen är att standarden ska möta behovet bland Skolfederations medlemmar av att kunna skapa och administrera hela grupper och klasser mellan skolhuvudmän och tjänsteleverantörer.

Erik Wahlström från Nexus beskrev SCIM, presentationsmaterialet finns här: Skolfederation – SCIM 20150128

Mer information om SCIM:

·         http://www.simplecloud.info/

·         http://datatracker.ietf.org/wg/scim/documents/

Se även denna film från Svenskt Federationsforum på Internetdagarna (startar 10 minuter in i filmen):