Ändring i tekniska attribut

26 jan, 2015

Vi har nyligen skickat ut information till alla våra tekniska kontakter gällande förändringar som skett i våra attribut. Du hittar även informationen här på vår webbplats.

Vi vill informera om en ändring avseende attributet ”norEduOrgUnitUniqueIdentifier”.

Version 2.2 – följande skrivning utgår:
——————————————————————————————
norEduOrgUnitUniqueIdentifier (urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.8) representerar en skolenhet i
enlighet med den SCB-kod som Statistiska centralbyrån gett skolan. Exempelvis 148018601.
——————————————————————————————

Version 2.3 – ny skrivning:
——————————————————————————————
norEduOrgUnitUniqueIdentifier (urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.8) representerar den skolenhet som användaren tillhör, i form av den åttasiffriga skolenhetskod som Skolverket tilldelat skolenheten. Exempelvis 21648755.
——————————————————————————————

Ändringen genomförs då den tidigare niosiffriga SCB-koden inte längre är aktuell, utan ersatts med en åttasiffrig skolenhetskod.

Beslut om ändring togs vid Skolfederations referensgruppsmöte 2014-11-11 och har behandlats i SIS arbetsgrupp ”TK 450 AG04: Attribut”.

Ändringen har ingen omedelbar påverkan på befintliga implementationer men det är viktigt att parter som utväxlar attributet säkerställer att övergången hanteras för respektive part.

Vid frågor, kontakta robert.sundin@iis.se.