Digitalisering av skolan ställer även krav

22 jan, 2015

Arbetet med att ta fram en internetagenda för Sverige fortsätter. Ett av de centrala områdena är skolans digitalisering, där vi står inför en gigantisk utmaning.

Den Svenska skolan befinner sig nu i en brytningstid mellan sitt traditionellt analoga arbetssätt och ett nytt digitalt arbetssätt. Digitaliseringen påverkar både pedagogiken och administrativa uppgifter. För att kunna dra full nytta av digitala läromedel och resurser i en skola där alla eleverna har sin egen IT-utrustning behöver man utveckla pedagogik, utbildningsmaterial, skolplattformar och den tekniska infrastrukturen för skolan.

Internetagenda för Sverige

Förändringen för skolan är mer genomgripande än att bara komma igång och använda ett digitalt läromedel, skaffa en dator eller platta per elev och en skolplattform (system där skolans tjänster tillhandahålls åt elever, pedagoger och vårdnadshavare). Därför har .SE påbörjat arbetet med att identifiera behoven för att ta bland annat fram en generell kravspecifikation för skolans internetinfrastruktur. Vi kallar projektet internetagenda för Sverige, och det finansieras av Vinnova.

Flaskhalsar

Syftet med en internetagenda för Sverige är att tillsammans med svenska intressenter identifiera nya tjänster och lösningar för internets infrastruktur. Kraven och förväntningarna från näringsliv, samhälle och privatpersoner kommer att bli än högre i takt med att nya tekniska lösningar och tjänster tas i bruk. Befintliga flaskhalsar och framtida behov ska därför identifieras och sammanfattas till en uppsättning krav som måste uppfyllas av framtidens internetinfrastruktur.

Du kan läsa mer om projektet här.