Digital portallösning ger mer tid till elever

31 okt, 2014

Med hjälp av Skolfederation och Liber kan Kunskapsskolans högstadielärare få än mer nytta av sin portal, Kunskapsporten.

Under de senaste sex månaderna har Kunskapsskolans lärare haft tillgång till Libers digitala NO-kursbibliotek, Spektrum. Skolans elever kan nu gå från ett moment i en kurs, i Kunskapsporten, direkt till relevanta delar i Libers Onlineböcker.

Enkel åtkomst

Allt är tillgängligt när eleven loggar in till Kunskapsportalen på morgonen, tack vare att Liber och Kunskapsskolan använder Skolfederations lösning. Något som även är till gagn för lärarna.

–Med Skolfederation förenklar vi lärarnas inloggning och ger dem möjlighet att djuplänka från specifika kursmoment till verktyg som adresserar relevant förmåga och centralt innehåll, säger Patrik von Bergen som är försäljnings- och marknadsdirektör på Liber. Han påpekar samtidigt att Skolfederation är en uppskattad lösning för lärarna på Kunskapsskolan, då alla lärare som svarat på en enkät menar att Spektrum hjälper eleverna att förstå teori och fakta bättre.

–Om man tog bort Skolfederationslösningen skulle lärarna nog bli snea då man tvingas logga in flera gånger, säger Patrik von Bergen och skrattar.

Frigör tid

Lösningen som Liber realiserat med Skolfederation på Kunskapsskolan adresserar flera utmaningar som svensk skola står inför då man nu väljer att digitalisera. Inte minst frågan vad läraren ska lägga sin tid på är viktig i sammanhanget.

–Lärarna vet hur läromedel ska användas. Vad vi gjort är att göra läromedel tillgängligt i den digitala miljö som Kunskapsskolan valt. Utgångspunkten är den arbetsprocess som läraren använder då man arbetar digitalt. Vi säkrar sedan att de läroplansbaserade verktygen som vi tillhandahåller finns tillgängliga på rätt plats i lärarens lärprocess. Lärarna kammar hem vinsten genom att kunna frigöra tid och därigenom få än mer tid för sina elever, förklarar Patrik von Bergen.
Detta påstående understöds även av vad lärarna själva säger i den enkät som genomförts. Mer än 50% menar att man spar minst 1 timme i veckan på för- och efterarbete.

Forskningen är enligt Patrik von Bergen entydig då det gäller sambandet mellan den tid läraren har för att undervisa och de resultat eleverna når.

-När digitalisering genomförts utan att ge lärarna relevanta läromedelsverktyg har det lett till minskad tid för undervisning. Det ökar även risken att undervisningsmaterialet har ojämn kvalitet. Ingen vill ha en digital skola som leder till mindre tid för eleverna och ökad olikhet. Med hjälp av Skolfederation kan vi förverkliga en lösning där värdet av traditionella läromedel enkelt integreras in i den lärprocess som läraren väljer då man arbetar digitalt, avslutar Patrik.