Ny film förklarar hur Skolfederation fungerar

15 okt, 2014

För den oinsatte kan det vara knepigt att förstå vad Skolfederation är och hur det fungerar. Därför har vi tagit fram en film som på ett pedagogiskt sätt förklarar tanken bakom tjänsten.

För barn och ungdomar ät det är naturligt att arbeta med digitala verktyg, och undervisningen i den svenska skolan är på väg in i en digital era. Till glädje för många. Men även om utvecklingen av digitala läromedel har gått fort, har tyvärr användningen och distributionen av dem hamnat på efterkälken. Ju fler digitala tjänster en skola använder sig av, desto mer administration av exempelvis inloggningar krävs också av skolpersonalen.

Detta tycker vi ska vara mycket enklare! Därför finns Skolfederation.

Skolfederation är en sammanslutning av skolor och läromedelsleverantörer som bygger på samarbete över ett gemensamt bestämt regelverk. I vår nya animerade film förklarar vi på ett enkelt sätt tanken bakom Skolfederation och hur det fungerar. Sprid den gärna!

Vi har även gjort en kortare 30-sekundersversion av filmen som du ser här ovan.