Skolledaren viktig vid införandet av IT-verktyg

17 sep, 2014

Företaget Fronter var tidigt ute med att stödja standarder inom digitala verktyg för skolan, och ser Skolfederation som en naturlig utveckling för att underlätta den pedagogiska vardagen ytterligare.

Arbetet med Skolfederation fortsätter att växa fram. Det noterar även flera tjänsteleverantörer.
–Vi märker av detta dagligen i kontakter med våra kunder. Ni vet redan om det och vi kan bara bekräfta att många fler kommuner är på väg in. Vi tycker att detta är glädjande, säger Mats Ahlin på Fronter, som erbjuder verktyg för lärande och samarbete.

Naturlig utveckling

Fronter har varit tidigt ute med att stödja standarder inom digitala verktyg för skolan. Enligt Mats Ahlin ser man Skolfederation som en naturlig utveckling för att underlätta skolans pedagogiska vardag ytterligare.
–För en handfull kunder har vi redan anslutit Fronter till Skolfederation, och ytterligare några är på väg in.

Skolledaren viktig

Under förmiddagen lyftes frågan om skolledarens roll i skolans IT-strategi fram på årets Skolfederationsdag.
–Den är naturligtvis oerhört viktig, men vi tänker kanske då inte i första hand på uppbyggandet av systemarkitekturen och infrastrukturen, vilken väl Skolfederation får inkluderas i. Däremot har skolledaren alltid en viktig roll vid implementeringen av digitala verktyg, som är tänkta att stödja pedagogiska processer. Vi menar att ledningens engagemang och tydlighet i ett sådant sammanhang är helt avgörande för ett lyckat införande. Att införa nya IT-verktyg i skolans pedagogiska processer är alltid ett utvecklingsarbete och det måste skolledaren i högsta grad ta på sig hatten som ansvarig i, förklarar Mats Ahlin.

Vettiga betalningsmodeller

Som leverantör av en av marknadens lärplattformar funderar Fronter vidare över några frågor.
–Till exempel blir det intressant att se hur parallella pågående projekt med standarder för lärresurser kan bidra till att göra det enklare och effektivare för lärare att använda digitala läromedel i lärplattformen. Men det räcker inte med det, det krävs också vettiga betalningsmodeller där läraren kan välja brett bland lärresurser för sin undervisning, men slipper onödig administration som att agera inköpare med en budget att förhålla sig till. Där har läromedelsförlagen en utmaning, men under mötet igår framställdes idéer som visar att de är på god väg att hitta modeller för detta, säger Mats Ahlin.