Sändningarna från Skolfederationsdagen 2014

17 sep, 2014

Under årets Skolfederationsdag gavs intresserade en möjlighet att kostnadsfritt ta del av erfarenheter från de som kommit längst i användandet av Skolfederation. Även via webben.

Paneldiskussionerna har dokumenterats i efterhand: Skolfederationsdagen 140916 paneldiskussioner

Bildmaterial från presentationen av Skolfederation, Robert Sundin: Skolfederationsdagen_WTC_140916

Programmet såg ut på följande vis:

16 september – En heldag om digitala läromedel och Skolfederation

På Skolfederations årligt återkommande seminarium diskuteras användning och vidareutveckling av Skolfederation för att ge bästa möjliga nytta för den svenska skolan. Seminariet ger dig möjlighet att ta del av erfarenheter från de som kommit längst i användandet av Skolfederation, delta i gruppdiskussioner, och mingla.

 • Datum: 16 september 2014
 • Plats: World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm
 • Kontakt: Agneta Wistrand, agneta.wistrand@iis.se
 • Kostnad: Gratis

Program

08.30 Registrering, kaffe och utställning

09.30 Presentation av Skolfederation, Robert Sundin, .SE

 • Kort intro till Skolfederation
 • Status och planer för Skolfederation och eduroam

10.10 Erfarenheter och planer för Skolfederation och digitala läromedel, moderator Carl Heath

 • Nyttan med Digitala verktyg i undervisningen – En utvärdering bland Webbstjärnans pedagoger, Kristina Alexanderson, .SE
 • Paneldiskussion – Vad vill vi uppnå och vilka är utmaningarna?
  • Marie Spetz, Helsingborgs stad
  • Douglas Potter, Kungälvs kommun
  • Lennart Henriksson, Sundsvalls kommun
  • Mick Hellgren, Sandvikens kommun
  • Hans Nilsson, Täby kommun

11.00 Kaffe

11.20 Visioner för Skolan och Skolfederation,  moderator Mats Östling

 • Paneldiskussion- Förlagens vision för Skolan och hur Skolfederation ska användas. Vad behöver göra nu för att komma vidare med digitala läromedel?
  • Marcus Ander, Gleerups
  • Patrik von Bergen, Liber
  • Malin Fogelström, Natur & Kultur
  • Fredrik Kennebäck, Sanoma Utbildning
  • Jenny Linander, Studentlitteratur
 • Paneldiskussion- Tjänsteleverantörernas vision för skolan och hur Skolfederation ska användas. Vad är viktigt att göra nu?
  • Martin Tiberg, Invigos
  • Per Brahm, Learnify
  • Palle Girgensohn, Ping Pong
  • Mikael Jansson, Tieto
  • Jonas Ryberg, Unikum
 • Reflektioner kring leverantörernas tjänster och skolans behov

12.30 Lunch

13.30 Presentation av eftermiddagens diskussioner. De föreslagna ämnena är så långt:

IT-arkitektur för skolans inloggning
Diskussionsledare: Robert Sundin
Sekreterare: Alexandra Adelöf
Förslag på kom-igång-frågor:

 • Skolfederation, plattformar och tjänster, vad saknas?
 • Bör federering endast ske med kommunens IdP eller också med kommunens webbtjänster?
 • Har vi standardiserat rätt attribut för Skolfederation?
 • Hur uppnå en säker och effektiv register- och attributhantering?
 • Hur samordning mellan olika federationer (Swamid, Sambi, Skolfederation, …)?
 • Hur väl passar eduroam den svenska skolan?

Hur hantera köp av digitala läromedel?
Diskussionsledare: Mats Östling
Sekreterare: Ulrika Ahlgren
Förslag på kom-igång-frågor:

Planering för införande av digitala läromedel
Diskussionsledare: Mick Hellgren
Sekreterare : Sofie Hellström
Förslag på kom-igång-frågor:

 • Behövs en läromedelsstrategi?
 • Hur göra de digitala läromedlen lättillgängliga för användaren?
 • Hur komma igång ute på skolorna?

Tillit och integritet
Diskussionsledare: Staffan Hagnell
Sekreterare: Erika Olsson
Förslag på kom-igång-frågor:

 • Hur upprätthålla tilliten till identiteter och attribut som används i Skolfederation? På vilken nivå bör skolan hantera identifiering, utgivning och revokering av elektroniska identiteter samt administration av attribut?
 • Tilliten till andra federationers identiteter (Sambi, Swamid, Eduroam ..). Ska elektroniskt utfärdade utbildningsbevis kunna valideras i t.ex. USA?
 • Möjligheter och hinder att nyttja Svensk e-legitimation?
 • Nytta och förutsättningar för en gemensam Personbiträdesavtalsmall? Om så, kan vi utgå från Kammarkollegiets personuppgiftsbiträdesavtalsmall för Kontorsstöd som molntjänst eller annat alternativ?

Tjänsteutveckling
Diskussionsledare: Palle Girgensohn
Sekreterare: Agneta Wistrand
Förslag på kom-igång-frågor:

 • Behov och möjligheter för signeringstjänster till federationens medlemmar?
 • Hur kan vi påverka våra stora leverantörer (MS, Google, Apple mm) att utveckla verktyg som passar oss?

Som deltagare väljer du vilka två diskussioner som du deltar i.

13.40 Första omgången gruppdiskussioner

14.40 Andra omgången gruppdiskussioner

15.30 Kaffe

15.55 Resultat från gruppdiskussionerna.
Här finns anteckningarna: 2014-09-16 Skolfed gruppdiskussioner

16.10 Summering av dagen

 • Paneldiskussion – Vad behöver göras nu?
  • Marie Spetz, Helsingborg
  • Jens Lindh, KSL/IT-forum Stockholms län
  • Douglas Potter, Kungälvs kommun
  • Mick Hellgren, Sandvikens kommun
  • Lennart Henriksson, Sundsvalls kommun
  • Hans Nilsson, Täby kommun

16.30 Slut