Till nytta för både förlag och kommun

17 sep, 2014

Utbildningsförlaget Studentlitteratur i Lund ser gärna att fler kommuner blir medlemmar i Skolfederation. Något som underlättar för båda parter.

Jenny Linander är projektledare digitala medier på Studentlitteratur. Hon anser att det bästa med Skolfederation är att man kommer ifrån lösenordseländet som kan uppstå i skolvärlden när många olika utgivna titlar ska samsas.

–Med Skolfederation blir tröskeln att använda digitala läromedel mycket lägre. Något som gör att våra produkter blir mer använda. Det är vårt mål eftersom vi anser att det tillför lärandet något, säger hon.

Underlättar för båda parter

Studentlitteratur har kommit långt i sitt arbete med Skolfederation, mycket har hänt bara under det senaste året.

–Många andra aktörer är också på banan nu och börjar nosa på vad Skolfederation skulle kunna leda till. Jag hoppas att nästa år är det ännu fler kommuner som har börjat implementera detta och kör det. Det hade underlättat, både för dem och för oss, förklarar Jenny Linander.

Se ett videoklipp med Jenny Linander här: