Federationer kan öka skolans digitalisering

16 sep, 2014

Skolfederation gynnar den svenska skolan. Det menar Caroline Otterheim, sälj- och marknadskoordinator på Nexus.

Nexus är en ledande internationell leverantör av säkerhetslösningar och tjänster, både för fysisk och logisk access. Bland annat jobbar man med federationslösningar.

–Vi tillhandahåller säker inloggning med nya innovativa metoder. Single sign on och federation till alla tjänster inom Skolfederation, förklarar Caroline Otterheim, sälj- och marknadskoordinator på Nexus.

Medlem sedan starten

Nexus har varit medlem I Skolfederation ända sedan starten.
–Vi har ett väldigt bra helhetsgrepp om hela konceptet egentligen, säger Caroline Otterheim och pekar på möjligheterna med en federativ inloggningslösning såsom Skolfederation.

–I min mening är nyttan att det är enkelt. Enkelt för användarna, men även för administratörerna och teknikerna.

Hur tycker du att man kan underlätta skolans digitalisering?

–Vi på Nexus jobbar mycket med att sprida kunskap om just Skolfederation. Det ser vi som nästa steg i arbetet med att utveckla digitaliseringen i den svenska skolan.

Se en intervju med Caroline Otterheim här: