“Att arbeta digitalt motiverar lärarna”

16 sep, 2014

Wikimedia Sveriges verksamhetschef Jan Ainali var en av besökarna på Skolfederationsdagen. Han tror att vi i framtiden kommer arbeta mycket mer integrerat med Wikipedia i skolan.

Den allmännyttiga stiftelsen Wikimedia står bland annat för driften av Wikipedia. Men man arbetar även med många andra projekt.

–Wikipedia är vårt stora projekt. Men vi har även en mediatatabas, en ordbok och erbjuder öppna lärarresurser, förklarar Wikimedia Sveriges verksamhetschef Jan Ainali.

Tjänsteleverantör

Han besökte årets Skolfederationsdag för att lära sig mer om identitetsfederationen, men även utröna om Wikimediaprojekten kunde vara en tjänsteleverantör till Skolfederation. Många fler elever och studenter använder Wikipedia dagligen i skolverksamheten, jämfört med lärare.

– Idag försöker vi framförallt se till att lärare blir ”top of the game” och förstår Wikipedia bättre. Då kan de använda det på ett konstruktivt sätt. Kan man lyckas få sina elever och studenter att publicera sig på Wikipedia i en skoluppgift kommer man ganska långt i sitt kunnande.

Wikipedia i skolan

Även om många testar är det inte så många lärare som använder Wikipedia i utbildningen som ett pedagogiskt verktyg.

–Därför spånar och funderar jag kring frågan om Wikimedia passar in som tjänsteleverantör till Skolfederation, eller om vi ligger lite för “långt ut åt sidan”, förklarar Jan Ainali och menar samtidigt att han tror att Wikipedia kommer att användas mer i undervisningen i framtiden.

–Om tre år tror jag vi arbetar mycket mer integrerat med Wikipedia i skolan. Det är naturligt och finns som en resurs. Både att läsa och att producera för att höja kvaliteten och motivationen. Att arbeta digitalt motiverar dessutom lärare. Det har vi sett bland annat i USA. När lärare har använt sig av Wikipedia blir eleverna mycket mer motiverade. För det är på riktigt. Och de blir lästa.

Se en intervju med Jan Ainali här: