Göteborg vill se en interaktiv lärmiljö

18 jun, 2014

Flera kommuner på västkusten har anslutit sig till Skolfederation, bland annat Göteborgs stad som ser medlemskapet som ett sätt att underlätta för den pedagogiska verksamheten.

Göteborgs Stad vill underlätta för den pedagogiska verksamheten att få åtkomst till resurser som finns på internet.
–Det ligger i linje med våra mål för hur vår verksamhet skall utvecklas och förnyas, förklarar Ylva Bergstedt, systemansvarig för utbildningsområdet i Göteborgs stad.

Har ni startat något projekt ännu med några leverantörer?
Vi kommer att starta en pilot med Gleerups för digitala läromedel för gymnasiet. Vi håller också på att undersöka om det går att federera in Creaza samt Nationalencyklopedin i vår lärmiljö.

Vad har ni för framtida planer kring digitala läromedel i Göteborg? 
–Vi vill om möjligt federera in fler digitala läromedel i vår lärplattform för att underlätta för den pedagogiska veksamheten i vår stad.

Hur tänker du själv kring användningen av digitala läromedel i skolan?
–Jag tänker att det finns ett utrymme för att få en mer interaktiv lärmiljö som kan tillgodose olika behov i en utbildning.
–Det är viktigt att vi kan tillhandahålla bra alternativ för elever och pedagoger som underlättar användandet av digitala resurser i skolan.

Vad behöver göras mer för att federativa lösningar och digitala satsningar ska komma igång på allvar i Sverige tror du? 
–Det behövs standarder för avtal och betalningsmodeller med leverantörer av digitala läromedel. Bromsklossarna finns nog inte inom tekniken utan i själva verksamheten och hur den skall nyttja resurserna som kan göras tillgängliga för den.