Möt Skolfederations första friskolemedlem

22 maj, 2014

Kunskapsskolan blev nyligen medlemmar i Skolfederation. I en intervju berättar organisationens IT-chef Ingemar Ladekrans om sin syn på digitala hjälpmedel och federativa lösningar.

Kunskapsskolan köper in allt mer tjänster, både innehåll och funktioner, från leverantörer vars kanal är internet. Alla har sina lösningar för identitetshantering och det ger en mängd konton för våra elever att hantera.
– Skolfederation är då verktyget som kan ge oss en SSO-funktionalitet (Single Sign On, förenklad inloggning) och eleven behöver bara sitt skolkonto. Min tanke är att kunna använda Skolfederation som ett villkor i upphandling av nya tjänster, säger Ingemar Ladekrans, IT-chef på Kunskapsskolan.

Har ni startat något projekt ännu med några leverantörer? Isåfall vilka, och vad har ni för målsättningar?
– Ja, vi kör just nu ett projekt med Liber Förlag för att skapa federerad inloggning till deras NO-material Spectrum. Målet är att vi till skolstart ska ge våra elever en SSO-funktionalitet till det materialet. Just nu gäller det NO-material men vi tittar även på andra ämnen som vi vill komplettera med mer innehåll.

Hur tänker du själv kring användningen av digitala läromedel i skolan? 
– I dag trycks det ut alltför mycket teknik, funktioner och innehåll som man i den dagliga verksamheten inte har tid eller ibland förmågan att ta till sig. man vet ofta inte ens vad det ska vara bra för. Man ska inte glömma att det är i mötet mellan elev och lärare som inlärningen katalyseras och faller på plats. Digitala hjälpmedel är ett komplement i utbildningsresan, inte själva färdmedlet.

– IT är ett viktigt verktyg för att hjälpa eleven att lära sig mer och arbeta effektivare och det finns stora möjligheter att anpassa verktyg och innehåll så det passar en enskild elevs behov. Det ger även möjligheten att effektivisera administrativa sysslor för läraren för att minska deras arbetsbelastning och även frigöra tid som istället kan läggas på eleverna. En stor utmaning för skolledning, pedagogiska utvecklare och IT-företrädare är att dels ta fram rätt processer, verktyg och innehåll som på ett mätbart sätt verkligen effektiviserar skolan och dessutom gör det på ett motiverande och gärna lustfyllt sätt. En annan stor utmaning är att kompetensutveckla lärarna så de känner sig trygga i och kan använda den digitala pedagogiken och själva är övertygade om vilken nytta den faktisk kan göra om den tillämpas rätt.

Ingemar Ladekrans

Ingemar Ladekrans, IT-chef på Kunskapsskolan

Vad behöver göras mer för att federativa lösningar och digitala satsningar ska komma igång på allvar i Sverige tror du? 
– Synen på leverans och paketering behöver förändras hos leverantörerna. Idag byter man bara namn på paketeringen och och justerar betalningsmodellen. Affärsmodellerna behöver utvecklas och mogna för hur man levererar tjänster och innehåll. Vanligt idag är att vi måste köpa en paketering av innehåll, till exempel en hel bok i digital form när vi istället vill köpa valda delar. Ofta krävs även att man beställer drifttjänst även om man egentligen vill publicera materialet i sin egen miljö. Samma sak gäller när man vill flytta sina fysiska drifttjänster till en funktionsleverans i privat eller publikt moln. Tänk och prissättning utgår ofta från den gamla driftleveransmodellen och det är hela paket som krävs och ofta på långa avtal.

– En intressant betalningsmodell vore att kunna köpa tjänster utifrån användning istället för antal elever, och om man dessutom kan plocka innehåll och tjänster i mindre delar så kan man anpassa inköp till eget behov och kanske få en mer attraktiv totalkostnad. Det skulle även bli enklare att prova sig fram vad som tillför respektive inte ger rätt effekter.