Skolfederation kan fungera som draghjälp

16 maj, 2014

Effekten av Skolfederation är bättre infrastruktur för alla inblandade. Det menar Patrick Lindén på SIS, som betonar vikten av e-förvaltningsfrågor för skolområdet.

Inom ramen för SIS kommitté IT-standarder för lärande, initierade Patrick Lindén tillsammans med ett antal organisationer det som kom att bli Skolfederation.

Nu när Skolfederation används ser du några utmaningar som är kvar att lösa?

– Vi ska komma ihåg att skolan är det första stora område i kommunsektorn där någon slags federation av denna storlek är på väg att införas, men det är de deltagande organisationernas driv som är helt avgörande för framtida resultat. Effekten av Skolfederationen är att läromedelsproducenter får draghjälp med att jobba vidare med att utveckla digitala lärresurser och kommuner får anledning att förbereda sin infrastruktur och vässa sin skoladministration. Jag skulle vilja säga att hjälpa varandra över gränserna är det bästa sättet att komma framåt. Alla har nytta av en god infrastruktur. När den är på plats så kan all annan intressant utveckling på området ta fart.

Vad är din känsla kring resultatet hittills när det kommer till Skolfederation? Känner du stolthet?

– Stolthet? Ja, utan tvekan. Tack vare och tillsammans med deltagande organisationer tycker jag skolan, för en gångs skull, bygger något som även helt andra områden kan lära av för framtiden. Jag skulle vilja kalla det att vi jobbar med e-förvaltningsfrågor för skolområdet.

Vilka andra samarbeten tror du skolan i Sverige kan vara i behov av idag?

– Jag är inte rätt person att svara på den frågan. Det är andra mycket bättre på. Men när det gäller mer nationell samordning så finns stor förbättringspotential. T ex så behöver skolmyndigheterna ha ett tydligt uppdrag i fråga om ansvar för sina egna begrepp. VI kan säga att detta begreppsansvar ingår som en del av myndighetens totala informationsansvar. Nu kommer vi inom SIS TK 450 att starta en termgrupp med bred representation för intensifiera samordningen och vid behov reda ut olika begrepp inom utbildningssektorn för de olika standardiseringsprojekt som ligger i röret framöver. Det innebär inte att myndigheternas informationsansvar inte behöver förstärkas, tvärtom. Men inblandade parter inklusive marknaden behöver träffas och vara överens om de begrepp som delas av flera sektorer inom skolan, och det kan man göra i denna termgrupp.