Pedagogiken bakom viktigare än läromedlen

17 mar, 2014

Digitaliseringen inom skolan är ett prioriterat mål för Helsingborg. Vi har pratat med Edward Jensinger, mannen som ansvarar för stadens digitala skolsatsningar.

Edward_Jensinger

Edward Jensinger, utvecklingschef på Skol- och Fritidsförvaltningen i Helsingborg.

Helsingborgs stad arbetar brett med både teknisk infrastruktur och pedagogiska frågor. Skol- och Fritidsförvaltningens utvecklingschef Edward Jensinger leder arbetet, och har med sin bakgrund som skolledare stor kunskap inom den moderna pedagogiken.
– Syftet är, som alltid, att öka måluppfyllelsen på olika sätt. Både i rena betygsresultat och att följa lagkrav och läroplanernas intentioner, förklarar han.

Hur ser du på framtiden för digital läromedel?

– Som det ser ut idag kommer det ta ganska lång tid innan producenterna av digitala läromedel har kommit ikapp den pedagogiska utvecklingen. Det är självklart att detta kommer att hända men tyvärr är branschen inte riktigt mogen uppgiften ännu.

Sveriges skola har blivit generellt sämre på många områden, enligt den senaste omtalade Pisa-undersökningen. Kan en ökad användning av digitala lärmedel förbättra Sveriges position?

– Ja, detta ser vi redan tendenser till. När man inom PISA gjort test med att göra kunskapstester inom Matematik så får svenska elever bättre resultat än många andra länders ungdomar. Vi vet att rätt genomfört kommer IT i skolan att vara en viktigt del av framtida skolutvecklingen. Dock är just läromedlen i sig inte avgörande utan pedagogiken bakom dem.

Vilka har era utmaningarna varit när ni arbetat med den digitala användningen inom skolväsendet i Helsingborg?

– Samma utmaningar som många andra har. Pedagogers och skolledares bristande kompetens. Att infrastrukturen stödjer lärandet snarare än stjälper det. Dessa utmaningar kvarstår ännu. Dock är de mindre idag. Så pass mycket mindre så att vi nu börjar gå in på det pedagogiska genomförandet. Där kommer vi lägga mycket tid de närmsta åren.

Vad betyder samarbetet inom Skolfederation för er?

– I dessa sammanhang betyder det lite, eftersom vi fortfarande håller på att jobba med att få resultatet av Federationen att bli bra. Just nu är det inte det då det har blivit en viss tröskel för vårdnadshavare att komma åt både information och ibland också system. Alla system som kräver E-legitimation eller Bank-ID skapar frustration hos brukare. Det behöver helt enkelt bli en lägre tröskel att komma åt informationen. Detta är något vi arbetar med för tillfället och det bör vara på plats till sommaren.

Vilka ytterligare behov finns av samordning mellan skolhuvudmän?

– Det är så många olika områden som berörs av, och skulle bli bättre av, samordning och delakultur så det går inte att lista dem.

När vi intervjuade en förlagsrepresentant för ett tag sedan passade han på att dödförklara blyertspennan i klassrummen. Tror du att den klassiska blyertsanteckningen har försvunnit om några år?

– Nej, Det är fortfarande ett effektivt sätt att ta snabba, korta anteckningar. Men i form av längre texter, ”fylleri-böcker” och så vidare har han rätt.

**********

Läs mer: Vår intervju med Marie Spetz, pedagogisk utvecklingskonsult på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.