Federationslösning underlättar för Helsingborg

13 mar, 2014

Helsingborgs stad har de senaste åren arbetat med ett nu avslutat projekt, där ett av målen handlade om att alla användare ska kunna nå alla de system som används i skolverksamheten med en inloggning.

Helsingborgs stad förstod att en anslutning till Skolfederationen skulle kunna underlätta för elever att kunna förflytta sig mellan olika system utan att behöva logga in sig på nytt.
–Detta i kombination med en SSO-lösning som Visma levererat innebär att våra lärare och elever idag går till en webbsida ”skolportalen” och loggar in sig med sitt användarnamn och lösenord för att nå ett par av våra verksamhetssystem, säger Marie Spetz som jobbar som pedagogisk utvecklingskonsult på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.

Medlemskap som underlättar

Enligt Marie Spetz kan man även se andra fördelar med ett medlemskap i Skolfederation, inte minst för stadens alla pedagoger.
–Det blir ännu mer påtagligt för dem när vi anslutit leverantörer av digitala läromedel också. De slipper då kontohantering för eleverna och upplevelsen blir att man når allt från ett ställe med en inloggning.

Låser inte upp sig

Det finns samtidigt en vinst med att Helsingborg som huvudman inte behöver bekymra sig om avtal, som reglerar teknik och juridik mellan leverantörerna, utan att Skolfederation hanterar detta.
–På samma sätt ser jag det som en stor fördel att på ett enkelt sätt kunna lägga till och ta bort system i vår skolportal efterhand som behoven förändras och marknaden utvecklas, säger Marie Spetz.
Det innebär att Helsingborgs stad inte låser upp sig till en viss leverantör utan istället är fria att pussla som man vill om leverantören är ansluten till Skolfederation.
–Det kan också underlätta vid upphandlingar att vi kan ställa tydliga och enhetliga krav kring standarder och teknik.

Kan utvecklas i framtiden

Från Helsingborgs stads sida är det önskvärt att ännu fler leverantörer ansluter sig så att det blir möjligt att välja helt fritt.
–Jag tycker också att det hade varit bra om det erbjöds tjänster från Skolfederationen som hjälper oss som huvudmän att få till en effektiv implementering. Det kommer att byggas upp erfarenheter från de kommuner som kommit igång som är väldigt viktiga att ta tillvara så att de hjälper och underlättar för andra att komma igång.  På lite längre sikt kan man kanske tänka sig att även erbjuda lösningar för SSO så att inte en tredje part behöver ombesörja det, alternativt etablera ett samarbete med några av dem för att erbjuda en helhetslösning för de kommuner som önskar det, menar Marie Spetz.