Ett sätt att förenkla elevers och lärares vardag

27 feb, 2014

Blyertsanteckningarna för en tynande tillvaro i den svenska skolan. Gleerups förlag ser Skolfederation som en möjlighet att få till stånd en ökad användning av digitala lärverktyg.

Gleerups har idag två olika typer av digitala lärverktyg. Dels erbjuder man ”webbar” som är komplement till de tryckta böckerna, i dessa finns lärarhandledning, filmer, interaktiva övningar med mera. Dels erbjuder man interaktiva böcker som är helt kompletta lärverktyg. De interaktiva böckerna innehåller text och bild från de tryckta böckerna samt filmer, interaktiva övningar med resultatuppföljning. Dessutom finns det i de interaktiva böckerna möjlighet att få texten uppläst av en talsyntes, läraren kan kommentera och göra anteckningar samt dela material med elever och kollegor.

Martin_Ljungstrom

Martin Ljungström, Gleerups.

–Alla lärverktyg från Gleerups är plattformsoberoende och skapade som responsiva webbsidor i HTML5. Detta medför till exempel att text och bild anpassar sig till skärmstorlek. Applikationen är dessutom en molntjänst så det krävs ingen nedladdning utan allt funkar oberoende av enhet, det vill säga dator, surfplatta eller smartphone, förutsatt att man har en uppkoppling. Vi kommer även att erbjuda en offlinemöjlighet där användaren kommer åt text och bild utan uppkoppling, säger Martin Ljungström, Key Account Manager på Gleerups.

Ni pratar bland annat om att man som lärare kan skapa eget material som man kan dela med kollegor runt om i landet, hur fungerar det?

Man kan idag publicera eget material som man kan dela elev-elev. elev-lärare, lärare-elev och lärare-lärare inom den egna organisationen. Senare i år kommer vi att lansera möjligheten att dela material med alla användare i hela landet som använder boken. En lärare som lägger in något eget material kommer då att få valet på vilken nivå man ska dela det (privat, egna organisationen, alla användare av boken). När detta delas med samtliga användare kommer det att taggas med bok, kapitel, avsnitt och så vidare. Detta kommer att ge enorma möjligheter för lärare att hitta lämpligt material som andra redan producerat till ett specifikt avsnitt när man tex håller på med sin egen planering.

Om vi skiftar till ett elevfokus: vilka reaktioner, både positiva och negativa, har ni mött hos användarna?

Eleverna nämner som första synpunkt att tillgängligheten har ökat, man kommer åt sin bok var man än befinner sig. Även lärare nämner tillgängligheten som en stor fördel, ”eleverna kan inte glömma böckerna”. Vidare uppskattas talsyntesen, möjligheten att titta på filmer, att man kan stryka över i böckerna och få alla överstrykningar sammanställda på en sida. Negativt är att man hittills har varit helt beroende av en fungerande uppkoppling, detta kommer vi som sagt att avhjälpa med offlinestöd där varje användare kan ladda ner den interaktiva bokens text och bild för åtkomst även när man inte har uppkoppling.

När du var i Sundsvall passade du på att dödförklara blyertsanteckningarna. Var befinner vi oss om två år, finns blyertspennan kvar i klassrummet eller inte?

Idag pågår eller planeras en 1-1 satsning i 254 av landets 290 kommuner och detta kommer göra att datorn, iPaden eller motsvarande kommer att bli ett helt naturligt verktyg i skolan. Dessutom har flera av eleverna egna enheter som också används i skolmiljön. Implementeringen av 1-1 eller att man har en egen enhet kommer definitivt att minska användandet av andra verktyg såsom blyertspenna, men att denna skulle vara helt borta om två år tror jag inte. Dock kommer den användas i allt mindre utsträckning. På samma sätt kommer de tryckta böckernas användning att minska till förmån för de interaktiva böckerna.

Varför är ni med i det samarbete som Skolfederation är, och vad har ni för roll?

Vi från Gleerups är med i Skolfederation just för att förenkla elever och lärares vardag med ett inlogg till samtliga miljöer och därmed få en ökad användning av digitala lärverktyg. Vår roll som tjänsteleverantör där vi levererar interaktiva böcker och andra digitala lärverktyg till skolorna utgör en del av skolornas totala användning från olika tjänsteleverentörer, en skola skulle mycket väl kunna ha upp till 10 olika tjänsteleverentörer.

Hur kan samarbetet inom skolfederation utvecklas anser du?

Vidareutveckling bör ske så att skolorna/kommunerna även kan förenkla/helt ta bort administrationen av olika tjänsteleverantörers lösningar. Till idag har fokus legat på att nå en single sign on (SSO)-lösning, men det finns som sagt fler möjligheter.

Att förenkla inloggningsprocessen, är det något som du tror kan förstärka era digitala satsningar?

För elever och lärare bör och behöver det vara så enkelt som möjligt att komma åt olika applikationer som används i verksamheten. Då är inloggningsprocessen det första man behöver komma till rätta med, det är ohållbart att användare ska ha kanske upp till 10 användarnamn och lösenord i huvudet, jag tror att man ska ha ett och då komma åt alla applikationer. Dessutom kan Skolfederation i och med kommande utveckling även lösa administrationsproblematiken för de olika applikationerna. Så att förenkla åtkomsten så kommer efterfrågan definitivt att öka och därmed ökar vårt fokus än mer på den digitala satsningen.

Läs även: Förenklad inloggningsprocess nyckel till framgång för Studentlitteratur.