Återupplev erfarenhetsseminariet

17 feb, 2014

Nyligen genomfördes ett uppskattat och välbesökt seminarium i Sundsvall med särskilt fokus på erfarenheter och fortsatta planer för användning av digitala lärresurser.

Sundsvalls kommun har under hösten arbetat målmedvetet för att komma i gång med användningen av digitala lärmedel. I arbetet har ett tjugotal pedagoger och ett hundratal elever på Hedbergska gymnasiet i Sundsvall deltagit tillsammans med de två stora läromedelsförlagen Gleerups och Studentlitteratur, IT-organisationen i Sundsvall, och teknikleverantörerna IST och Mobility Guard.

Under det nyligen genomförda erfarenhetsseminarie kunde man ta del av deras erfarenheter och fortsatta planer för användning av digitala lärresurser. Videoklippen från dagen går att se här nedanför i videospelaren. Du kan även läsa ett referat som publicerades i Sundsvalls Tidning. Material från dagen och mera utförlig dokumentation hittar man även på utveckling.sundsvall.se.

Agenda från sundsvallsmötet


08.00 Skolan startar för elever, personal.

09.15 registrering, garderob, morgonfika, praktikaliteter.

09.45 Bilder och filmer från Sundsvall – träpatronernas Stenstad 1890 tal till nutid

10.00 Varför Skolfederation, ett övergripande och tekniskt perspektiv

Moderator Lennart Henriksson – som inbjuder till frågor från deltagarna före och under dagen. Mejla gärna dina frågor före till lennart.henriksson@skola.sundsvall.se

 • Välkommen till Sundsvall, Tommy Nilsson skoldirektör Sundsvall
 • Arbetet med skolfederation i Sundsvall, Lennart Henriksson IT-samordnare barn-och utbildning Sundsvall
 • Presentation av de medverkande i projektet
 • Skolfederation och tankarna kring denna, Staffan Hagnell, .SE
  Kort bensträckare
 • Sundsvalls IT-miljö, vad är tänket bakom och vilka tekniska lösningar har man då valt, Jari Koponen infrastrukturarkitekt Sundsvalls kommun och Gunnar Johansson MobilityGuard
 • Samspelet mellan de olika applikationerna – i praktiken. Martin Ljungström, Gleerups

12.00 Vadå Bamba – upplev skollunch av idag! Mingel och förvåning, kanske! Sundsvall bjuder oavsett!

12.45 Varför Skolfederation – pedagogiskt fokus

Moderator Björn Swedén

 • Varför digitala lärresurser och skolfederation?, Björn Swedén, rektor Hedbergska skolan, Åkersvik – gymnasieskola, medverkande elever – digitala lärverktyg och läromedel ur mitt perspektiv.
 • Många vägar till kunskap – Med Studentlitteraturs digitala läromedel blir din undervisning mer effektiv och flexibel, vilket underlättar pedagogens arbete och skapar nya möjligheter som både lärare och elever vinner på. Vinnande vetande, helt enkelt. Låt dig inspireras och få praktiska tips ur våra uppskattade digitala läromedelsserier. Peter Falkheden, Studentlitteratur
 • Interaktiva böcker och andra digitala lärverktyg från Gleerups, Martin Ljungström, Gleerups
  Bensträckare, kaffe och mingel
 • Digitala lärresurser och skolfederation i praktiken. Annika Styf lärare på gymnasiet och Ylva Holm lektor på gymnasiet

15.00 Runt tretiden sammanfattning av dagen – och hur går vi vidare

Moderator Lennart Henriksson, Finns det någon kommun eller annan att bjuda in eller utmana t ex . Spännande programpunkt!

15.30 Slut