Förenklad inloggningsprocess nyckel till framgång för Studentlitteratur

17 jan, 2014

Peter Falkheden på Studentlitteratur kommer att tala på erfarenhetsseminariet i Sundsvall den 17:e februari. En framgångsfaktor för förlagets digitala satsningar har varit medlemskapet i Skolfederationen.

Studentlitteratur tänker fortsätta med den modell man har tagit fram där tryckt och digitalt går hand i hand. Samtidigt arbetar förlaget också parallellt med att utveckla sina digitala erbjudande. Det innebär att man på sikt också kan leverera läromedel som tar sin utgångspunkt i ett ännu mer avancerat digitalt tänkande, säger Peter Falkheden.

-I vårt fall har kombinationen av tryckta och digitala läromedel varit extremt lyckosam. Det tycks vara så att skolan till stora delar befinner sig i en hybridsituation, där analogt och digitalt blandas i olika kombinationer. Möjligheten att välja och kombinera efter situationens krav ser läraren som en stor fördel.

Vilken nytta ser du med digitala läromedel?

-Möjligheter att kunna individualisera och anpassa lärandet efter var och ens förutsättningar är den stora förtjänsten med digitalt material. Därtill kommer möjligheten att eleven att använda olika sinnen samtidigt på ett sätt som varit nästan omöjligt tidigare med enbart analogt material. Det kan t.ex. gälla kombinationer av ljud och bild eller text och ljud eller text och film på en och samma gång. Sökmöjligheter och de nästan gränslösa möjligheterna att öva färdigheter hör naturligtvis också till de fördelar som finns i ett digitala läromedel.

Vad tänker du prata om på erfarenhetsseminariet i Sundsvall?

-Förutom det jag nämnt ska jag förstås visa hur tillgängligheten ökar om man har tillgång till den single sign-on-lösning som medlemsskap i Skolfederationen innebär. Att förenkla inloggningsprocessen anser vi vara en av nycklarna till framgång för våra digitala satsningar.

Läs mer om erfarenhetsutbytet i vårt kalendarium.