Ett pedagogiskt spännande samtalsämne

17 jan, 2014

Hedbergska skolan i Sundsvall är ett gymnasium som gått i bräschen när det kommer till att använda digitala lösningar i skolan. Bakom detta ligger ett medvetet arbete som pågått sedan nittiotalet.

Eleverna på Hedbergska har goda tekniska förutsättningar för modern pedagogik genom att varje elev fått en bärbar dator eller ipad och samtliga klassrum utrustats med digitala projektorer och tavlor. Under erfarenhetsutbytet i Sundsvall kommer skolans rektor Björn Swedén bland annat att prata om fördelarna med digitala lärarresurser och tanken med en skolfederation.

-Mina förhoppningar om erfarenhetsutbytet är att när vi träffas kommer vi kunna säga att skolfederationstanken är tekniskt löst. Sen hoppas jag även att det kommer att vara välbesökt. Det är ett pedagogiskt spännande samtal, säger Björn Swedén.

Varför ligger Sundsvall så långt framme när det kommer till användning av digitala läromedel?

-Vi har kommit väldigt långt, så är det. Vi jobbar i en blandad miljö, där vi använder digitala läroverktyg mest. Det beror på att vi jobbat med IT i undervisningen i säkert femton år. Redan på nittiotalet körde vi digitala projekt, bland annat ett virtuellt gymnasium där elever kunde jobba hemifrån vissa dagar i veckan. Sedan dess har det rullat på.

Hur fungerar det för er att använda digitala läromedel i skolan?

-Det går på det stora hela bra för oss, även om eleverna tidvis är mer traditionella än oss vuxna. Ibland vill de hellre ha en fysisk bok. Tekniken har fungerat tillfredsställande, och både Studentlitteratur och Gleerups har varit otroligt hjälpsamma. De digitala läromedlen används mycket och är uppskattade, ipaden är otroligt läsvänlig. Sen använder så klart lärare även andra informationskällor när man undervisar.