Sundsvall jobbar målinriktat med Skolfederation

16 dec, 2013

Sundsvalls kommun ligger långt framme i IT-frågor. Vi har pratat med Lennart Henriksson som är IT-samordnare för utbildningsfrågor i Sundsvalls kommun och som redan för tre år sedan var med och digitaliserade alla klassrum i kommunens fyrtio skolor. Nästa steg är att börja utnyttja skolfederation.

– För oss var det viktigt att börja i rätt ände och se till att både infrastruktur och teknik funkar, säger Lennart Henriksson. Vi började med att se till att alla skolor och förskolor hade fiber och trådlösa verifierade nätverk. Därefter försåg vi klassrummen med ljud och bild och jobbade med kompetensutveckling av pedagogerna. Sen gällde det att få fram bra avtal och instrument för pedagogerna och eleverna att arbeta med. Detta måste ju gå hand i hand. Det går inte att skyffla ut en massa teknik som inte används i skolvardagen.

Men när Lennart räknade på elever, pedagoger och de olika läromedlen kom han fram till att det skulle bli hundratusentals uppgifter att registrera och lägga upp varje år. Ett enormt administrativt arbete för pedagogerna i kombination med många krångliga lösenord för eleverna gjorde att han såg sig om efter en single-sign-on lösning.

Lösningen blev skolfederation som Lennart stötte på för ungefär ett och ett halvt år sedan. Tillsammans med de två stora läromedelsförlagen Gleerups och Studentlitteratur, IT-organisationen i Sundsvall, och teknikleverantörerna IST och Mobility Guard bestämde de sig för att testa federationslösningen. Var och en stod för sin egen teknik och arbetet började i höstas med ett tjugotal pedagoger och ett hundratal elever på Hedbergska gymnasiet i Sundsvall.

Vinsterna är många. För eleverna är det mycket bättre att använda en enkel inloggning för allt material. Men den största vinsten är kanske ändå den mängd administrativt arbete pedagogerna slipper, vilket är viktigt både för undervisningens kvalitet och för kommunens ekonomi på sikt. Nästa steg för Sundsvall blir att rulla ut skolfederation på alla skolor och att hitta strukturer för upphandling av material från fler förlag.

– Vi måste ha de stora förlagen med, för det är där resurserna finns. Men det gäller också att hitta en bra prisnivå på läromedlen, säger Lennart Henriksson. De digitala är visserligen billigare än de fysiska, men går bara att använda en gång medan de fysiska används betydligt fler gånger innan de kasseras.

På sikt ser Lennart ännu fler möjligheter.

– Tänk om det gick att få till en tjänst som Spotify, men med digitala lärresurser. Att kunna köpa precis det man behöver och kombinera ihop från olika leverantörer. Kanske också med eget och andras material. Det skulle vara riktigt bra.