En lösning på lösenordseländet

8 nov, 2013

Staffan Hagnell är forsknings- och utvecklingschef på .SE och projektägare för Skolfederation. Han bloggar nu på .SE-bloggen om vilka framsteg som Skolfederation tar.

”I en tid då allt mer undervisningsmaterial och tjänster för skolan digitaliseras är det glädjande att skolsektorn har insett fördelarna med att samarbeta kring ett gemensamt ramverk för en enkel och säker inloggningslösning.”