Strid ström av nya medlemmar

31 okt, 2013

Under hösten har det stadigt tillkommit nya medlemmar till Skolfederation och federationen samlar nu i slutet av oktober 37 medlemmar. Vi välkomnar bland andra Stockholm Stad och Linköpings kommun. En av de senast tillkomna är Helsingborgs stad, som på relativt kort tid gick från det första intresset till att skriva på ett avtal.

–    Vi startade ett internt projekt, Skolportal, för två och ett halvt år sedan, långt innan vi visste att det fanns någonting som hette Skolfederation. Men ett delmål i portalprojektet var att få till en gemensam inloggning till alla lärresurser och på vägen upptäckte vi Skolfederation och insåg att federationen skulle passa som hand i handske i vårt projekt, berättar Marie Spetz, projektledare på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Förberedelsearbetet gick snabbt för Helsingborgs kommun

De första kontakterna med Skolfederation togs i februari och nu räknar Helsingborg med att börja använda federationen efter nyår.

–    Vi kommer att samarbeta med Visma kring inloggning och federationstjänst, och de flesta av våra huvudleverantörer till skolan har redan inarbetade kontakter med Visma så de försäkrar oss om att det ska gå snabbt att komma igång, säger Marie Spetz.

Stockholm Stad och Linköpings kommun nyligen anslutna

Även Stockholms stad har nyligen gått med i Skolfederation, liksom Skövde och Huddinge samt de tre Bohuslänskommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil som gemensamt är medlemmar genom samarbetsorganet SML. Den sjätte nya medlemmen är Linköping.

För Linköpings kommun var det framför allt möjligheten att via Skolfederation nå det internationella skolnätverket Eduroam som lockar, berättar Urban Nilsson på Utbildningsförvaltningen.

–    Långsiktigt ser vi stora fördelar med Skolfederation i undervisningen, men till att börja med är vi primärt intresserade av de fördelar som en anslutning till Eduroam kan ge.

Medlemmar i Skolfederation kan erbjudas anslutning till eduroam

Eduroamär ett internationellt samarbete mellan i första hand universitets- och högskolenätverken. Studenter och personal på anslutna skolor kan logga in på den egna skolan från andra Eduroam-skolor. Skolfederation och Eduroam bygger på samma grundteknik och skulle därför kunna utbyta inloggningsinformation med varandra.

Just nu undersöker vi möjligheten för att erbjuda alla medlemmar i Skolfederation att kunna ansluta sig till eduroam.