Referat från Härrydas erfarenhetsutbyte

16 okt, 2013

Det var en solig och vacker dag i oktober när Härryda kommun samlat ihop till en fullspäckad dag med utbyte av erfarenheter kring sitt och andras arbete kring Skolfederation. Ett femtiotal representanter från skolhuvudmän och tjänsteleverantör möts upp i Mölnlyckes Kulturhus. Läs ett kort referat från dagen här.

Karina Djurner som är kommundirektör i Härryda hälsar alla välkomna till Härryda och önskar alla en bra och givande dag med ett fullspäckat program.

Niklas Carlén började sedan med att visa en film, ”Rötter & vingar”, om Härrydas helhetsidé för utveckling. Han påpekade att Skolfederation ingår i utvecklingsarbetet men att det endast är en av alla byggstenarna.

Carlén lämnade över till Olof Olsson som har arbetat med IKT i Härryda sedan 80-talet. Han reflekterade kring att de fick sin första datasal 2006. Mycket har skett sedan dess och han har följt olika satsningar på IKT inom skolan. Nu gör invånarna i Härryda kommun skolvalet digitalt för första gången och användare kan välja mellan att använda e-legitimation eller att göra skolvalet på papper. Medborgare har kunnat använda BankID för tvåfaktorsinloggning sedan ett par veckor tillbaka. Det uppstår många frågor när medborgare ska börja använda e-legitimation, en viss oro finns kring supportfrågor och att man behöver lägga mycket tid på att förklara e-legitimationen och vad man får tillgång till. Niklas berättar att på sikt ska inloggningen till kommunen ge tillgång till användarens respektive ärende.

Stefan Runneberger från Nexus berättade om hur man enkelt kommer igång med Skolfederation. De kom först i kontakt med Skolfederation i slutet av 2011, och de tyckte tidigt att det är ett bra sätt att arbeta och valde att engagera sig för att underlätta utvecklingen. De visade en övergripande struktur för olika roller och funktioner som måste vara på plats vid anslutning till Skolfederation. Han betonade också att man måste göra arbetet med att avgöra vilka attribut som respektive tjänst behöver ha och möjligheten att med hjälp av användningen av attribut kan man också begränsa användningen av personnummer.

Anna Mybeck från Lerums kommun berättade om hur de i samband med DI:s tillsyn fick de påpekande om att de använde enfaktorsinloggning för tillgång till en alltför stor mängd information. Nu har de gett pedagoger Yubikey för identifiering och i ett nästa steg ställer de högre krav på identifiering för att ge tillgång till mer känslig information.

Efter lunch berättade Lars Björn från GR tillsammans med Måns Larsson på SLI om samarbetet mellan GR och SLI där det finns ett stort utbud av material och produktioner tillgängligt och att de ser att fler lättare kan få nytta av det och det blir enklare att använda genom Skolfederation.

E-tjänsteleverantörerna visade upp möjligheterna med federationen

Flera e-tjänsteleverantörer visade upp sina tjänster och gränssnitt för lärare och elever samt hur tjänster lättare kan nås med Skolfederation.

LIN Education arbetar med Kungsbacka för att använda deras tjänst skarpt om några veckor, och även LINs tjänst Pluttra och fler digitala resurser. Han lyfter fram att det finns en risk för att stuprör uppstår i organisationen och att det är viktigt att samverka för att skapa synergier mellan verksamhet, tjänster och system.

Infomentor visade sina tjänster och användare når dessa med relativt enkel identifiering och att de ställer högre säkerhetskrav.

Studentlitteratur berättade att de gör allt från början i HTML5 och de har haft ett federationstänk redan från början. De visar också hur användare ska kunna logga in med Skolfederation på deras förstasida, under Mina Sidor. De visar sin Bokhylla, med helt nytt material, där allt också kan läsas upp då det är inläst i studio. Avsikten är att deras material även kan bäddas in i andra plattformar.

.SE gjorde också en summering av heldagsseminariet Skolfederation utveckling och möjligheter som genomfördes den 5 september på Finlandshuset. Läs mer om det seminariet här. Kristina Edman från .SE berättade också att många uppskattat att se Skolfederation i praktiken med demoskolorna och att det finns önskemål om att se fler demoskolor och andra exempel på olika sätt som Skolfederation kan användas. Hon uppmanade fler att kontakta Skolfederation om de har intresse av att bli en demoskola för att visa upp möjligheterna med just deras erbjudande.

Härryda berättade avslutningsvis om sina framtida planer. De ser olika möjligheter att kunna köra MS-applikationer och en framtid kring en rollbaserad Härryda kommun, med sömlös och rättighetsstyrd tillgång till information både för skola och vård som huvudman.

Vill du också arrangera ett erfarenhetsutbyte?

Under året har det anordnats en rad regionala erfarenhetsutbyten som deltagarna uppskattat. Vi hjälper gärna till med arrangemanget. Kontakta oss här!